Содержание — Октябрь (10/2018)

 

ПРАВИЛА ГРИ

4. Підспідок малої приватизації

7 березня 2018 року набрав чинності Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» № 2269-VІІІ, ухвалений 18 січня 2018 року. Саме із цієї дати й розпочалася найактивніша фаза підготовки до приватизації державного майна. У червні Кабмін постановами затвердив відповідні правила та процедури. Уряд розраховує отримати додаткові гроші в бюджет за рахунок продажу держмайна й обіцяє бізнесу великі вигоди від його купівлі. Проте, чи варто радіти?

 

ОБЗОР РЫНКА

12. Во что обойдется бизнесу рост цен на энергоносители?

В сентябре стоимость природного газа на внутреннем рынке Украины резко повысилась и для промышленных потребителей уже составляет не менее 12 000 грн/тыс. м3 с НДС, хотя еще неделю назад цена варьировалась в диапазоне 10 500–10700 грн/тыс. м3 с НДС. В октябре поставляющие газ компании ожидают очередного повышения цен на 5–7 % и объясняют рост стоимости сезонным ростом спроса, колебанием курса национальной валюты и необходимой корреляцией с европейскими рынками

 

СУДОВА ПРАКТИКА

21. Як стягнути борг за кордоном за рішенням українського суду?

Питання виконання рішення українського суду за кордоном постає у випадку, коли боржник, про стягнення з якого прийнято рішення, незалежно від резидентства, має місце проживання чи майно за межами України. Таким боржником може бути резидент іншої країни, який не має в Україні майна, або резидент України, який володіє майном на території іншої держави

 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

25. Експрес-аналіз фінансового стану компанії: техніки вертикального та горизонтального аналізу

У минулому номері ми розглянули основи проведення експрес-аналізу фінансового стану компанії. Для проведення аналізу здебільшого було використано «Баланс» контрагента. Сьогодні розглянемо детальніше особливості проведення вертикального та горизонтального аналізу (із залученням «Звіту про фінансовий результат»), у рамках експрес-аналізу фінансового стану компанії

 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

33. План и бюджет: практика применения в Украине

Осень — это не только период подведения итогов года, оценки результатов, но и активного планирования будущего, составления бюджетов на следующий год. Процесс бюджетирования различен для разных компаний, хотя концептуально аналогичен. В Украине бюджетирование становится все более популярным и распространенным явлением, к которому прибегают многие компании

 

ПЕРЕВІРКИ

42. Масові перевірки роботодавців: яка відповідальність загрожує порушникам

Своїм розпорядженням від 5 вересня 2018 р. № 649-р Кабінет Міністрів України доручив Державній службі з питань праці, Державній фіскальній службі, Пенсійному фонду України, Національній поліції, іншим центральним органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування провести в установленому порядку комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення. Зазначені заходи пропонується провести починаючи з 5 жовтня 2018 року

 

УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

50. Как подготовиться к переговорам

«Предложение, от которого нельзя отказаться», указания и различного рода манипуляции исключают свободное волеизъявление сторон, как необходимое условие любых переговоров. Именно это отличие и является главной ценностью переговоров — только участвуя в них, мы начинаем управлять нашей жизнью, а не следуем тем решениям, которые кто-то принял за нас

 

52. Ефективні переговори: руйнуємо стереотипи

Життя переповнене стереотипами й водночас дуже мінливе. Отже, гнучкість та адаптивність стають найважливішими якостями сучасної людини й абсолютно необхідні перемовнику

 

ЗАМЕТКИ ФИНАНСИСТА

58.  Практика эффективного разрешения конфликта

Конфликтом или спором можно назвать любую ситуацию, в которой сторонам необходимо разрешить конкретно сложившуюся ситуацию, при этом изначально каждый отстаивает свою правоту

 

САМОРАЗВИТИЕ

62. Стоит ли инвестировать в образование за рубежом?

Инвестиции — это вложение денег или ресурсов с целью получения прибыли. Так стоит ли инвестировать в образование? И какое образование перспективнее сегодня: украинское или зарубежное? Где лучше учиться финансовому делу и сколько это будет стоить?

 

66. Міжнародні стандарти фінансової освіти

Сьогодні до списку знань та навичок фінансистів роботодавці дедалі частіше додають пункти «АССА», «СРА» або щось подібне. Тобто вища освіта — це must have, до якого потрібно ще щось додаткове. Що означають ці поки що незвичні для нас поняття, і як затямити, які з них нам знадобляться, та чи потрібні вони взагалі — далі у статті

 

ПОРАДИ ЮРИСТА

72. Стягнення пені: судова практика

У справах про стягнення пені за порушення платежів виникають питання про зменшення розміру й обмеження строку стягнення неустойки судом, а також про можливість одночасного стягнення неустойки й упущеної вигоди