Содержание — Август (8/2018)

 

НОРМАТИВНА БАЗА

4. Закон про валюту: що чекає на український бізнес

У річному звіті НБУ за 2017 рік зазначено, що Закон України «Про валюту» (назва до схвалення у другому читанні та в цілому) має замінити декрет про валюту 25-річної давнини та стати фундаментом для принципово нового — ліберального, прозорого та зрозумілого валютного регулювання.

 

МЕДИАЦИЯ

13. Медиация: о чем важно помнить

Процедура медиации направлена на достижение компромисса, исчерпание конфликта. С ее помощью стороны быстро и конфиденциально могут найти взаимовыгодное решение без обращения в суд.

 

МЕДІАЦІЯ

18. Як отримати від медіації найбільше: оцінка альтернатив

Невід’ємною частиною нашого життя є конфлікти. Вони можуть бути як особистими (розлучення, поділ спадку, майна), так і стосуватися будь-яких майнових чи немайнових питань у бізнесі.

 

МЕДИАЦИЯ

22. Фискальная медиация. Начало

Интегрирование в судебную систему и сферу государственной службы признанных во всем мире альтернативных способов урегулирования споров, которое мы наблюдаем сейчас в ходе проводимых реформ, вероятно, позволит значительно снизить нагрузку на суды, улучшит доступ граждан к правосудию и придаст государственным органам больше человеческих черт.

 

МЕДІАЦІЯ

26. Медіація для партнерів у бізнесі

Медіація все більше входить як у бізнес-лексику, так і в бізнес-практику. Якщо сьогодні заходить мова про медіацію, то здебільшого співрозмовник про медіацію вже щось чув, читав, бачив у кіно, навіть брав участь — або сам є медіатором. Все менше потрібно пояснювати, що медітація — це дещо інше

 

МЕДІАЦІЯ

31. Фінансова медіація — це найшвидший шлях до вирішення конфлікту

Як подолати спричинені об’єктивними чи суб’єктивним обставинами конфлікти, які виникли між фінансовими установами та споживачами фінансових послуг? Адже часто конфліктуючі сторони досягають крайньої межі, за якою, на їхню думку, повернення до нормальної співпраці майже неможливе. А намагання сторін довести власну правоту потребує багато зусиль, часу та коштів.

 

МЕДІАЦІЯ

35. Вартість конфлікту

Конфлікт, як слово, так і саму ситуацію, люди вважають чимось негативним і прагнуть його уникати. Якщо уникнути не вдається, то існування конфлікту здебільшого трактується як чиясь помилка, провина чи прорахунок. Безперечно, існування конфлікту, управління ним — процеси не з приємних, але конфлікт — це невід’ємна складова організаційного життя, частина її енергії, яка підлягає управлінню та впливу.

 

ПРАВИЛА ИГРЫ

42. Станет ли Украина новой оффшорной зоной ЕС?

До конца 2018 года Украина должна реализовать минимальный стандарт BEPS — план действий ОЭСР по противодействию размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения. В противном случае страна и ее компании могут подвергнуться санкциям Евросоюза

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

52. Акредитив у фінансуванні обігового капіталу підприємств АПК

Важливу роль у нівелюванні інфляційних та девальваційних ризиків відіграють експортно-орієнтовані сектори економіки. Одним із таких секторів є агропромисловий комплекс (далі — АПК), який складає близько 17 % ВВП України за результатами 2017 року. Відповідно до стратегії розвитку держави у майбутньому, частка АПК у ВВП складатиме 20–25 %. отже, забезпечення стійкого фінансового розвитку цього сектора економіки має бути одним із пріоритетів держави

 

ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

60. Сертифікація UNIC: що на кону та хто за?

Більше року працює всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу (UNIC), яка об’єднує понад 50 українських та міжнародних компаній, що зробили свідомий вибір на користь прозорого та етичного ведення бізнесу. Частина цих компаній уже готується до сертифікації за стандартом UNIC, базованим на ISO 37001:2016

 

ХИТРОСТИ EXCEL

66. Фильтры в Excel

Многие знают, что в Excel есть фильтры. при этом далеко не все знают, как с этими фильтрами работать. Расширенные навыки работы с фильтрами могут значительно облегчить работу с большими массивами данных

 

УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

75. Как все успеть: планирование для финансового директора

Финансовый директор — это тот человек, который как никто другой должен уметь эффективно планировать не только свою деятельность, но и работу своей команды. Рассмотрим основные правила и рекомендации, которые действительно помогут повысить вашу эффективность и развить навык управления своим временем