Содержание — Апрель (4/2019)

 

АКТУАЛЬНО

4. Положення про податкову та митну служби

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження положень про державну податкову службу України та державну митну службу України» від 6 березня 2019 року №227

 

5.  Зміни до ПК щодо місцевих податкі 

Проект закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування місцевих податків і зборів» Від 14 березня 2019 Року № 10154

 

6. Держреєстрацію договорів про спільну інвестиційну діяльність можуть скасувати

11 березня 2019 року на сайті Мінекономрозвитку опубліковано два законопроекти, якими пропонується поліпшити інвестиційний клімат, а саме скасувати державну реєстрацію договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність

 

7. Нацбанк здійснив перегляд цін на депозитарні послуги

Постанова правління Національного банку України «Про внесення змін до тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів національного банку України» від 7 березня 2019 року № 48

 

8. Зміни щодо ведення касових операцій

Постанова правління Національного банку України «Про затвердження змін до положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 12 лютого 2019 року № 37

 

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ

11. Якщо директором є засновник, чи обов’язково платити йому зарплату?

В Україні питання обов’язковості нарахування заробітної плати керівникам, які одночасно є засновниками підприємства, обговорюється роками. Весь цей час державні органи дотримувались позиції: є посада — має бути заробітна плата і відповідні нарахування. тож рішення суду на підтримку протилежної позиції викликає неабияку зацікавленість

 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

16. Побудова системи КПЕ в корпоративному казначействі

В епоху автоматизації, для того щоб приймати зважені фінансові рішення у сфері казначейства, компаніям необхідно мати ефективну систему ключових показників ефективності (далі — КПЕ), адже управляти можна лише тим, що можна виміряти. у даній статті ми розглянемо приклад системи КПЕ казначейства, що впроваджена на виробничому підприємстві

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

24. МСФО 9: как увидеть будущее уже сегодня

С января 2018 года на смену МСФО (IAS) 39 пришел более простой и логичный IFRS 9 «финансовые инструменты». В нем предъявлены совершенно иные требования к учету обесценения активов, актуальные в связи с финансовым кризисом. Новая модель ожидаемых, а не уже понесенных убытков, призвана помочь предприятиям заглянуть в будущее и решить проблему запоздалого признания потерь

 

ТЕНДЕНЦІЇ

34. Утриматися на плаву, або Що чекати від економіки у виборчий рік

Очікування української влади, ключових кредиторів держави, експертів та бізнесу щодо економічної ситуації в Україні у 2019 році відрізняються. Дехто дає доволі оптимістичні прогнози, а хтось — із тривогою вдивляється у майбутнє. Тож яким буде 2019 рік для української економіки, зважаючи на подвійні вибори, та до чого, з огляду на це, готуватися бізнесу?

 

АНАЛИЗ РЫНКА

46. Украинская IT-отрасль: ориентация — Запад

Украинская ІТ-отрасль растет в разы быстрее экономики страны, что связано с ее почти полной ориентацией на западные рынки. Высокая динамика роста стала возможной не только благодаря востребованности услуг разработки IT-решений, но и упрощенной системе налогообложения, которую время от времени пытаются отменить. В этом противостоянии пока побеждают айтишники

 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

52. Японские наработки: опыт компании «JTI Украина»

Каждая компания, которая желает удержаться на плаву и остаться в плюсе, все чаще обращается к изучению практик постоянного совершенствования. Кто-то может сказать, что в наших реалиях применить успешные наработки японских компаний достаточно сложно, и с этим трудно не согласиться. Наш образ мышления, менталитет иногда невозможно изменить, но если есть цель и конкретная задача, то все возможно. Пусть и потребуется на это время

 

58. Выявление и устранение «узких» мест: практика проведения функционально-стоимостного анализа и применения инструментов ТРИЗ

Методы проведения функционально-стоимостного анализа позволяют выявить «узкие места» производственного процесса, а инструменты ТРИЗ — быстро найти наиболее эффективные решения проблем, создающих эти «узкие места»

 

САМОРОЗВИТОК

64. Публичные выступления: как справиться с возражениями

Когда говорят об искусстве публичных выступлений, всегда много внимания уделяют способам преодоления страха перед аудиторией. Существует несколько секретов, которые позволят вам справиться с фактором, вызывающим у нас наибольший страх, — с возражениями аудитории

 

ХИТРОСТИ EXСEL

67. Формулы подсчета и суммирования в Excel

В программе ms excel существует около 500 различных формул, но все их выучить и использовать на практике невозможно, да и не нужно. Достаточно знать о функционале 30–40 формул, которые покрывают 90 % задач бизнес-аналитики

 

ІНДИКАТОРИ

77. Фінансовий календар травень 2019