Содержание — АПРЕЛЬ (4/2016)

 

ФИНАНСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

4. Гривня VS доллар: курс на 30?

Текущая волатильность курса доллара (чаще вверх, чем вниз) поясняется лишь ситуацией в стране: «подвешенным» положением с военными действиями на Востоке страны, политическим кризисом и, как следствие, почти полным отсутствием видимых результатов и неопределенностью перспектив продолжения реформ и ситуации в экономике. Мерное «покачивание» курса в пределах 26–27 грн/долл. далеко даже до иллюзии «стабилизации», о которой в нынешних экономических условиях Украины говорить не приходится


 

ИНТЕРВЬЮ

14. Анна Новикова: Нет никакого антикризисного управления, есть управление изменениями

Управлять компанией всегда непросто. А в период финансово-экономического спада данный процесс вообще превращается в отдельную науку со своими теориями, доказательствами, вариантами решений в режиме многозадачности. На рынке остаются сильнейшие — это факт. О том, как оказаться в их числе, решить проблемы с кредиторами, дебиторами, поставщиками и другими участниками рынка, при этом укрепив свои позиции, мы поговорили с управляющим партнером международной консалтинговой группы компаний NIAR, экспертом общественной организации «Институт социальных инноваций и развития» Анной Новиковой


 

ТЕНДЕНЦИИ

22. Как сэкономить на КАСКО

«Сэкономленные деньги — заработанные деньги» — одна из любимых фраз финансовых директоров. Традиционно компании обращают внимание на глобальные статьи сокращения расходов. В то же время оптимизировать траты бизнеса можно и на тех статьях расходов, о которых мало кто задумывается. Например — на страховании автомобиля: личного или предприятия


 

НОРМАТИВНА БАЗА

24. Оподаткування доходів нерезидента: умови застосування міжнародного договору — бенефіціарний статус і довідка

Для оподаткування доходів нерезидентів із джерел походження з України в ПКУ зазначені такі правила: указано перелік доходів, які оподатковуються, та за якими ставками, прописано особливості сплати й відповідальність. Водночас типово податок утримується з оподатковуваного доходу нерезидента його контрагентом і перераховується останнім у бюджет до виплати доходу нерезиденту


 

ІНТЕРВ’Ю

34. Богдан Леуш: Покупець захоче та зможе придбати продукцію за завищеною ціною, якщо продавець доведе йому цінність такого товару чи послуги

Будь-яка компанія, що виготовляє чи продає продукцію, у своїй діяльності намагається й втримати споживача, й одержати максимальний прибуток. Іноді досягти рівноваги доволі складно, особливо в умовах ринку фінансової нестабільності. Стресові ситуації нерідко стимулюють власників бізнесу та керівників вищого рівня приймати необґрунтовані рішення, які зокрема стосуються й питань ціноутворення.

Про те, як правильно встановлювати й регулювати ціни на ті чи інші товари та послуги, говоритимемо з фахівцем із управління кредитними ризиками, асоційованим членом RMA та асоційованим членом GARP Богданом Леушем


 

НОРМАТИВНА БАЗА

44. Комісія по трудових спорах: не лише захист працівника, а й допомога роботодавцю

Яким чином може стати в пригоді роботодавцям, котрі мають заборгованість із виплати заробітної плати, комісія з трудових спорів? Для того щоб надати відповідь на це запитання, насамперед потрібно з’ясувати, якими функціями наділена комісія по трудових спорах (далі — КТС), а також які умови її створення на підприємствах, установах, організаціях (далі — підприємство)


 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

52. Якщо активи втрачають цінність

Будь-який бізнес — як простий, так і складний, можна представити у вигляді бухгалтерського балансу, де в лівій колонці знаходиться все те, що підприємство має у своєму розпорядженні, що дозволяє йому проводити власну діяльність і заробляти гроші нині й у майбутньому, а в правій — усі можливості для розвитку такого підприємства


 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

60. Финансовая культура как социально-экономическая подсистема управления компанией

Мировые финансовые рынки переживают не лучшие времена, как следствие — бизнес реагирует на внешние факторы, взаимодействуя с внешними партнерами. При этом на поведение компаний влияет и целый ряд сложившихся внутриполитических обстоятельств, социальных, правовых и экономических условий ведения бизнеса в Украине. Публичная репутация компании, степень доверия к ней партнеров по бизнесу и другие социально-экономические характеристики неразрывно связаны с качеством финансового управления и одновременно являются отражением его организационной культуры


 

ТЕХНОЛОГИИ

69. Безопасность мобильных устройств: как обезопасить бизнес от утечки информации через сотовую связь

На прошедшей в августе 2015 года конференции Black Hat, известном во всем мире мероприятии, где собираются ведущие специалисты по информационной безопасности со всего мира, один из журналистов задал вопрос американскому криптографу, писателю и признанному эксперту в данной области — Брюсу Шнайеру — о современных трендах и вопросах защиты конфиденциальной информации, которые появляются с растущим количеством угроз. Брюс Шнайдер ответил так: «На данном этапе развития ИТ защита обычных ПК не очень волнует, так как худо-бедно мы научились их защищать». Эксперт подчеркнул, что его очень беспокоит уровень защищенности устройств, которые формируют такое понятие, как «Интернет вещей» (IoT). На сегодняшний день в фокусе — защита гаджетов, которыми пользуются люди по всему миру, начиная от молодежи, закачивая менеджментом солидных компаний