Затримка заробітної плати: коли потрібно компенсувати

Затримка заробітної плати: коли потрібно компенсуватиВИПУСК №11 (ЛИСТОПАД, 2019)

Марина Костенко,

адвокат АО «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»

 

У зв’язку з тим, що наразі влада все більше уваги приділяє перевіркам у сфері трудових відносин, а працівники все частіше відстоюють свої права у суді, роботодавці почали прискіпливіше перевіряти виконання ними норм трудового законодавства. Це стосується і порядку виплати заробітної плати. Отже, розглянемо питання, пов’язані з компенсацією за затримку виплати зарплати

 

Законодавство

• Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

• Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108)

• Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» від 19 жовтня 2000 року № 2050-III (далі — Закон № 2050)

• Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21 лютого 2001 року № 159 (далі — Порядок № 159)

 

Умови виплати заробітної плати

Статтею 115 КЗпП та статтею 24 Закону № 108 визначено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а у разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

 

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

 

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

 

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки.

 

Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

 

Відповідальність

За несвоєчасну виплату заробітної плати для роботодавця передбачена фінансова відповідальність, для посадових осіб, фізичних осіб – підприємців — адміністративна та кримінальна.

 

Так, статтею 265 КзпП визначено, що юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплати їх не в повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

 

Придбати повню версію статті