Запізнілі первинні документи: коли відображати витрати

Типова ситуація з практики: операція вже відбулася, однак первинних документів, що її підтверджують, іще немає. Коли відображати витрати: у періоді понесення чи отримання документів? Від відповіді на це за питання залежать і наслідки з податку на прибуток, адже він розраховується, відштовхуючись від бухфінрезультату. З’ясуймо, що стосовно цього мовиться в нормативних документах, зокрема, у роз’ясненнях ДФСУ та Мінфіну


 
Галина Морозовська,
експерт із питань оподаткування й обліку

Дата відображення витрат за П(С)БО

Правила відображення витрат прописані в П(С)БО 16 «Витрати».

Під час відображення витрат слід пам’ятати про принцип нарахування та відповідність доходів і витрат. Згідно з ним, для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи й витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження чи сплати грошових коштів (ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, далі — Закон про бухоблік).

Якщо витрати неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, їх відображають у витратах того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Тож наведемо в таблиці правила відображення витрат.

 

Таблиця: Дата визнання витрат

Витрати

Дата визнання

Собівартість товарів, продукції, послуг, робіт

Одночасно із визнанням доходу від їх продажу

(п. 7 П(С)БО 16)

Адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати

У звітному періоді, у якому вони були здійснені (п. 7 (П(С)БО 16) (під здійсненими, як правило, розуміють факт нарахування)

Амортизація; витрати, що понесені на період, який зачіпає декілька звітних періодів (витрати майбутніх періодів)

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом декількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами (п. 8 П(С)БО 16). Витрати майбутніх періодів відображаються на прямолінійній основі — щомісяця, щокварталу

 

Звернімо увагу, що для відображення витрат потрібні, зокрема, їх визнання та достовірна оцінка.

Щодо визнання. Наприклад, підприємство отримало претензію за недопоставлений товар. Якщо підприємство не визнає претензію, воно не відображає витрати за нею. А щойно відбудеться визнання претензії — відображаються витрати за такою претензією.

Стосовно достовірної оцінки. Під достовірною оцінкою суми витрат слід мати на увазі максимально точну, неупереджену розрахункову суму витрат. Розрахункова сума витрат повинна ґрунтуватися на актуальній, доступній та надійній інформації (лист Мінфіну від 22.04.2016 р. № 31-11410-06-5/11705).


 

Тож витрати мають відображатися в тому періоді, до якого вони належать (якщо прямо пов’язані з певним доходом — у періоді його відображення, якщо ні — у періоді здійснення). Адже господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, у якому вони були здійснені (ч. 5 ст. 9 Закону про бухоблік).

 

Документування господарських операцій

Підставою для бухобліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час провадження господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення (ч. 1 ст. 9 Закону про бухоблік, п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 05.06.1995 р. № 88).

Таким чином, якщо дотримуватися приписів законодавства, то дата складання первинного документа (а це обов’язковий реквізит) має збігатися із датою здійснення операції. Якщо через певні причини дата складання відрізняється від дати проведення операції (скажімо, документ складено відразу після її здійснення наступного дня), доречно в первинному документі зазначати дату (період) здійснення операції. Звісно, прямої такої вимоги Закон про бухоблік не містить, одначе про це колись зазначали податківці (лист ДПАУ від 27.12.2004 р. № 14170/5/14-3216). Підкреслимо, що логіка в цьому є, лише коли дата здійснення операції відрізняється від дати складання документа.

 

Читать полностью…