Якщо активи втрачають цінність

Будь-який бізнес — як простий, так і складний, можна представити у вигляді бухгалтерського балансу, де в лівій колонці знаходиться все те, що підприємство має у своєму розпорядженні, що дозволяє йому проводити власну діяльність і заробляти гроші нині й у майбутньому, а в правій — усі можливості для розвитку такого підприємства

Найцінніший актив ціни не має…

 

Ірина Курган,

аудитор АФ «Аксьонова та партнери»

На жаль, наразі такий час, коли окремі сектори, ба навіть — уся економіка загалом, відчувають зовнішній та внутрішній тиск, котрий впливає на вартість активів. У такий період єдиноможлива стратегія для менеджменту, зокрема й успішних компаній, часто полягає в тому, аби просто хоча б максимально зменшити розмір неминучих втрат.

 

Чимало досвідчених експертів вважають, що причиною зниження вартості активів вітчизняних компаній є погані мікро- та макроекономічні показники. Серед головних причин фахівці називають:

· зниження зовнішнього попиту;

· політичний тиск, який змушує бізнес згортатися;

· погані показники економічного розвитку країни.

Але чи справді причини саме в цьому?


 

Структура активів

Активи підприємства — це результат інвестицій, зроблених у минулому, і все те, що дозволяє компанії виробляти товари та надавати послуги. І такими є не лише матеріальні засоби виробництва чи оборотний капітал. До складу активів можна віднести все те, що ми маємо та використовуємо під час створення цінності, що становить основу наших ключових компетенцій, а також усе те, що дозволяє утримувати певні позиції на ринку.

Можна впевнено говорити, що структура активів підприємства залежить від виду його діяльності й істотно впливає на структуру фінансових ресурсів, тобто на співвідношення власних і залучених коштів, довгострокових та поточних зобов’язань підприємства.

Підприємство може використовувати свої активи як протягом тривалого часу, так і один виробничий цикл. До того ж найціннішими є ті, що довго слугуватимуть і не один рік приноситимуть дохід. Зокрема такими є:

· необоротні активи;

· довгострокові фінансові вкладення;

· незавершене виробництво;

· довгострокова дебіторська заборгованість.

Найважливішою складовою необоротних активів будь-якого підприємства є основні засоби (будівлі, споруди, транспортні засоби, меблі, електронні, оптичні, електромеханічні прилади й інструменти, офісне обладнання тощо). Без них жодним чином неможливо організувати й здійснювати виробничий процес.

Не менш значущу частку необоротних активів займають нематеріальні активи (програмне забезпечення, ліцензія).

Зазвичай співвідношення основні засоби – нематеріальні активи залежить від специфіки діяльності підприємства та його фінансової й інвестиційної політики. Проте частенько бізнесмени не бажають обліковувати на балансі велику частку нематеріальних активів. А причиною є доволі стрімка втрата такими активами своєї ринкової вартості внаслідок швидкого морального старіння.

Перевагою необоротних, порівняно з іншими активами, є те, що як основні засоби, так і нематеріальні активи, неодноразово використовуються у виробничому циклі. І в процесі такого використання їх вартість, котра поступово зменшується внаслідок морального та фізичного зносу, переноситься на вартість виробленої продукції. У зв’язку із цим наслідки втрат від зменшення корисності частково себе виправдовують.

 

Читать полностью…