Як урятувати репутацію в Інтернеті

Особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є честь, гідність фізичної особи та ділова репутація юридичної особи. У матеріалі розглянемо процес спростування відомостей, які порочать честь, гідність та ділову репутацію особи, опублікованих на веб-сайті в Інтернеті

ВИПУСК №1 (СІЧЕНЬ, 2019)

 

Як урятувати репутацію в ІнтернетіПрава на повагу та недоторканність немайнових благ часто порушуються розміщенням негативних даних на сайтах в Інтернеті. Це пояснюється низькими витратами на публікацію і безперешкодною видачею браузерами протягом необмеженого строку зберігання даних за пошуковими запитами, пов’язаними з особою «жертви».

Незалежно від джерела чи форми поширення даних особа, чиї честь, гідність або ділова репутація зазнають негативного впливу, може вимагати припинення порушення її прав (ст. 201, 94 ЦКУ).

 

Законом визначено, що будь-які відомості та/або дані, збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, є інформацією.

Особа, чиї права порушено поширенням про неї недостовірної інформації, має право на відповідь і на спростування цієї інформації (ст. 94, 201, 277 ЦКУ).

 

Хто відповідатиме?

«Жертва», чиї права порушено у засобах масової інформації, має право на відповідь і спростування у тому ж засобі масової інформації. Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію, у такий же спосіб, у який вона була поширена.

У випадку опублікування недостовірних даних у друкованому засобі масової інформації вимоги про їх спростування скеровуються до автора і редакції чи засновника ДЗМІ, який здійснив його підготовку та випуск у світ, відомості про яких доступні в самому ДЗМІ та державних реєстрах.

 

Особою, відповідальною за розміщення інформації на сайті, є реєстрант та автор даних.

 

Реєстрантом є особа, яка зареєструвала домен на власне ім’я і користується та розпоряджається ним. Реєстрантом може бути юридична або фізична особа. Реєстрант як власник домена є відповідальним за використання сайту, поширення на ньому інформації в мережі Інтернет, уповноваження інших осіб на публікацію матеріалів.

 

Відомості про реєстранта домена надаються реєстратором – cуб’єктом господарювання, який надає власнику домена послуги, необхідні для технічного забезпечення функціонування доменного імені.

Відомості про реєстратора домена є відкритими на сайті hostmaster ua.

 

Чого вимагати?

Особа, про яку на сайті в Інтернеті розміщено недостовірні дані, має право вимагати припинення порушення своїх прав від власника веб-сайту та автора цих даних, якщо його зазначено.

 

«Жертва» може вимагати таке:

1) видалити із сайту;

2) опублікувати на цьому ж сайті спростування недостовірної інформаціїу такий же спосіб, у який вона була поширена;

3) опублікувати на цьому ж сайті.

4) Придбати повну версію статті