Як об’єктивно оцінити вартість власного бізнесу?

 

Випуск № 2 (Лютий, 2016)

Навіть якщо знаєш ціну,

необов’язково вивішувати цінник…

 

В умовах сьогодення, коли наявна гостра ринкова конкуренція між підприємствами за нові ринки збуту власної продукції, оцінка бізнесу є важливим фактором під час прийняття рішень споживачами та потенційними інвесторами. Оцінка вартості підприємства дозволяє вирішувати чимало завдань у разі укладання всіляких договорів й угод, які без ретельного фінансового аналізу підписуються на страх і ризик всіх учасників. Слугуючи важливим інструментом ринкової економіки, вартісна оцінка бізнесу має бути правильно організована. Адже якраз від цього залежить якість роботи оцінювачів та ефективність й адекватність прийнятих із їх допомогою рішень

 

 

Ірина Курган,

аудитор АФ «Аксьонова та партнери»

Оцінка бізнесу — це розрахунок й обґрунтування того, наскільки конкурентоспроможний бізнес та скільки коштує підприємство чи компанія станом на певну дату. Тобто під оцінкою вартості бізнесу варто мати на увазі процес (цілеспрямований та впорядкований) вивчення величини вартості об’єкта в грошовому виразі з урахуванням низки факторів, які мають на неї вплив у конкретний момент часу та в умовах конкретного ринку.

 

Бажання оцінити бізнес в управлінського персоналу може виникнути на різних стадіях розвитку підприємства. Визначення вартості може знадобитися навіть на етапі створення підприємства, коли мовиться про внесок до статутного капіталу, прийняття рішення щодо підвищення ефективності управління, посилення внутрішнього контролю, а також у момент реструктуризації бізнесу. Оцінка ніколи не втрачає своєї актуальності. Проте найпоширенішими цілями проведення таких процедур можуть стати:

 • вирішення питання про часткову чи повну купівлю-продажу бізнесу — у разі виходу одного або декількох учасників із товариства;

 • вихід підприємства на фондові ринки;

 • визначення вартості цінних паперів підприємства у випадку їхньої купівлі-продажу на фондовому ринку та/чи проведення різноманітних операцій із ними;

 • реструктуризація підприємства (ліквідація, злиття, поглинання, виділення тощо);

 • оцінка якості керування підприємством;

 • підвищення ефективності керування підприємством;

 • унесення майна до статутного капіталу підприємства;

 • вирішення майнових суперечок;

 • обґрунтування інвестиційних проектів щодо розвитку підприємства;

 • керування фінансами підприємства: оцінка платоспроможності, визначення вартості частки підприємства як застави під час кредитування;

 • страхування активів і ризиків;

 • антикризове керування, здійснення процедури банкрутства;

 • оцінка вартості фірмового знака;

 • викуп акцій в акціонерів;

 • оскарження судового рішення про відчуження майна, коли таке відшкодування необґрунтовано занижено;

 • визначення величини орендної плати внаслідок здавання бізнесу в оренду;

 • тощо.

 

Хто може оцінювати бізнес

Найчастіше задля проведення оціночних процедур керівники звертаються до незалежних експертів. Такими можуть бути як професійні оцінювачі, котрі володіють спеціальними знаннями та практичними навичками, так і споживачі їхніх послуг, замовники.

 

Слід зауважити, що незалежні оцінювачі — це професіонали, які мають ліцензію на надання послуг. Їх робота регламентована на законодавчому рівні та має низку вимог і умов. Тому, обираючи спеціаліста, який оцінюватиме активи компанії, обов’язково варто брати до уваги, що фахівець повинен:

 • володіти відмінними знаннями в підходах, методах і стандартах оцінки;

 • бути обізнаним стосовно нормативних і правових актів щодо сфери оціночної діяльності певного підприємства;

 • мати інформацію щодо економічного оточення бізнесу (ціни, причини зміни й співвідношення цін, розмір орендної плати, лізингових платежів, ставки податків);

 • розуміти, які вимоги висуваються до ефективності використання майнового комплексу в різних сферах господарювання;

 • володіти знаннями в обліку, читання звітності й методиках фінансового аналізу.

 

Читати повний текст…