Випадки укладання роботодавцем цивільно-правового договору

Выпуск № 3 (Март, 2017)

Екстенсивний розвиток господарських відносин на рівні суб’єктів господарювання створює умови не лише для зміни в реальному секторі економіки, а й у трудових взаємовідносинах між роботодавцем і працівником. Останнім часом у юридичній практиці активно обговорюється тема щодо переваг укладання на підприємстві, в установі, організації в окремих випадках трудових угод із найманими особами, договорів підряду чи надання послуг порівняно з трудовим договором

 

Вікторія Ліпчанська,

експерт Всеукраїнської асоціації кадровиків, бізнес-тренер

Необхідно зазначити, що поняття «трудова угода» наявне лише в Податковому кодексі України, але без роз’яснення його змісту. У ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) містяться визначення лише трудового договору та контракту.

 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР КОНТРАКТ
Угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Особлива форма трудового договору, у якій строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть установлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

 

Цивільний кодекс України надає розгорнуту характеристику договору підряду та договору надання послуг. За своєю юридичною природою трудова угода є одним із видів цивільно-правового договору.

 

Верховний Суд України зазначає, що під час визначення виду укладеного правочину слід виходити з його змісту.
У листі Міністерство праці та соціальної політики України від 23.04.2010 р. № 115/13/133-10 не відходить від позиції суду та вказує таке: «Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг громадянином може здійснюватись як на підставі трудового договору, так і на інших юридичних підставах, зокрема, на підставі цивільно-правового договору».

 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР
Угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін.

За цивільно-правовим договором, зокрема за трудовою угодою/договором підряду, яким фактично є трудова угода, оплачується не процес праці, а її результати. Він визначається, як правило, після закінчення роботи й оформлюється актами приймання-здавання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата й інше.
Порядок укладання цивільно-правових договорів регулюється нормами цивільного законодавства.

 

Отже, за наявності ознак, притаманних саме трудовим відносинам, укладається трудовий договір, за наявності ж ознак, притаманних цивільно-правовим відносинам, слід укладати цивільно-правові договори (підряду, надання послуг, трудову угоду).
Щойно згадане Міністерство праці та соціальної політики України прописує в іншому листі від 11.03.2002 р. № 06/2-4/42 таке: у разі виникнення спору щодо правомірності укладеного договору (трудового, цивільного) зазначене питання має вирішуватися в судовому порядку за позовом особи, чиї права порушено.

 

У випадку встановлення фактів підміни трудових відносин цивільно-правовими, що містять у собі ознаки трудових, державними інспекторами праці вживаються заходи щодо усунення порушень і притягнення до відповідальності винних осіб (лист Міністерства соціальної політики України від 11.05.2012 р. № 5127/0/14-12/06).

 

Слід зважати на таке, що виконання певних робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами може здійснюватися лише суб’єктами господарської діяльності на підставі відповідної ліцензії (ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VIII).

 

Розгляньмо окремі приклади, коли роботодавцю доцільно укладати цивільно-правові договори.

 

1. Необхідність виконання короткотривалих робіт

Яскравим прикладом на рівні держави такого виду є робота під час виборчої кампанії, передбачена Порядком залучення спеціалістів, експертів і технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 19.07.2012 р. № 122 (далі — Порядок № 122).

 

Згідно з Порядком № 122, із залученими працівниками виборчих комісій укладаються цивільно-правові договори за встановленою формою. За таким договором замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов’язання під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України надавати послуги відповідно до переліку, установленого в п. 1.2 цього договору, а замовник зобов’язується оплатити надані послуги в порядку, розмірі та строки, визначені таким договором.

 

За аналогією з п. 7 Порядку № 122 та норм Цивільного кодексу України під час укладення договору з фізичною особою подаються такі документи:

• копія паспорта (сторінки, у яких зазначено прізвище, ім’я, по батькові, дата й місце народження, коли та ким виданий паспорт, місце проживання);

 

Читать полностью...