Відновлення перевірок від Держпраці

ВИПУСК №12 (ГРУДЕНЬ, 2019)

Відновлення перевірок від ДержпраціГанна Закамська,

старший юрист EBS

 

Законодавство

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» від 21 серпня 2019 р. № 823 (далі — Порядок)

 

Питання контролю за трудовими правовідносинами завжди було досить актуальним, як для роботодавців, так і працівників. Досі існує багато «тіньових» працівників, працевлаштування яких офіційно не оформлене та чиї права не захищені. Тому зрозуміло, чому регуляторний орган намагається визначити спосіб здійснення державного контролю в сфері трудових відносин.

 

Державний контроль за дотриманням законодавства про працю здійснюється шляхом проведення перевірок (інспектувань). Але не завжди мета перевірки — це виявлення порушення законодавства про працю та захист прав працівників. На жаль, зараз трапляється багато порушень прав суб’єктів господарювання та зловживань обов’язками з боку інспекторів праці.

 

Задля врегулювання порядку здійснення державного контролю Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 823, якою затверджено «новий» Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (надалі – Порядок), Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та внесено зміни до деяких Постанов КМ України.

 

Необхідно відзначити, що це не перша спроба затвердити такий Порядок. «Старий» Порядок, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 26 квітня 2017 р., був визнаний нечинним 14 травня 2019 р. Шостим апеляційним адміністративним судом через порушення порядку підготовки та ухвалення, при цьому суд наголосив, що Постанова Кабінету Міністрів України № 295 також суперечила вимогам чинного законодавства.

 

Заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань і невиїзних інспектувань.

 

Що стосується інспекційних відвідувань, «старий» Порядок передбачав лише 7 підстав, тоді як зараз Порядок передбачає вже 11 підстав.

Додано такі нові підстави:

• за дорученням Прем’єр-міністра України;

• за зверненням Уповноваженого Верховної ради з прав людини;

• за запитом народного депутата;

• у разі невиконання вимог припису.

 

Відтепер, відповідно до «нового» Порядку, строк для інспекційного відвідування та невиїзного інспектування становить 10 робочих днів, і цікавим нововведенням є те, що тривалість інспекційного відвідування або невиїзного інспектування починається з дня наступного за днем надання об’єктом відвідування документів і пояснень, необхідних для їх проведення.

 

Рекомендуємо документально фіксувати передачу всіх документів і пояснень відповідно до запитів інспекторів праці для того, щоб не допустити порушення цього строку.

 

Повноваженнях інспекторів

Під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення. На вимогу об’єкта відвідування або уповноваженої ним посадової особи інспектор праці також надає копію відповідного направлення на проведення інспекційного відвідування та вносить запис про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (якщо він є) перед наданням акту на підпис. Це дасть можливість об’єкту відвідування пересвідчитись у тому, що інспектор праці діє в межах своїх повноважень, та не перевищує їх. У разі виявлення невідповідностей – обов’язково необхідно зазначити такі зауваження у акті.

 

Нове у повноваженнях інспекторів — те, що вони мають право під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, якщо є підстави для перевірки,

о будь-якій годині доби, з урахуванням вимог законодавства про охорону праці, мати вільний доступ до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати з цих питань усні та/або письмові пояснення.

 

Оскільки в Порядку не визначено коло «інших осіб, що володіють інформацією», на нашу думку, це може стати підставою для зловживань інспекторів праці.

 

На жаль, з «нового» Порядку виключено таку підставу для недопущення до інспекційного відвідування «якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує строки, визначені в п. 10 порядку», і тепер, у разі перевищення цього строку, інспектор праці може скласти акт про неможливість проведення інспекційного відвідування (невиїзного інспектування). Слід зазначити, що такі акти є підставою для накладення штрафних санкцій. Можна зрозуміти, коли ця неможливість проведення пов’язана з перешкодами з боку об’єкта відвідування, але ж може виникнути ситуація, коли перевищено строки через недбалість або некомпетентність інспектора праці.

 

Прогресивні зміни в «новому» Порядку:

1. Надання.

2. Вимога припинення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у разі перевищення їхніх строків.

3. Інспекторам праці заборонено перевищувати встановлені строки для інспекційного відвідування (невиїзного інспектування).

 

Придбати повню версію статті