Відмінності між трудовим і цивільно-правовим договором

Із 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII, яким, зокрема, значно посилено відповідальність роботодавців за порушення законодавства про працю. Як відомо, штрафи можуть сягати 372 300 грн. У зв’язку із цим питання відмінностей між трудовим та цивільно-правовим договором набуває ще більшої актуальності, ніж раніше, адже неправильна кваліфікація відносин може стати причиною дуже неприємних наслідків

ВИПУСК №2 (ЛЮТИЙ, 2018)

 

ПОНЯТТЯ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ

Згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП), за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

 

Відмінності між трудовим і цивільно-правовим договоромТож роботодавцю доцільно досконало розібратися з поняттями трудового договору й інших видів договору, з якими його можна сплутати.

 

Поняття трудового договору можна знайти в ст. 21 КЗпП. Так трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або вповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або вповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Різновидом трудового договору є контракт.

 

Контракт — особлива форма трудового договору, у якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у т.ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть установлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

 

Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ) містить, зокрема, два види договорів, які найчастіше використовуються на підприємствах, в установах й організаціях для оформлення виконання певних робіт або надання послуг, тобто договори підряду або надання послуг.

 

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу.

 

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

 

Читати далі →