Уроки року: найпоширеніші господарські спори

ВИПУСК №3 (БЕРЕЗЕНЬ, 2020)

Марина Костенко

 

Уроки року: найпоширеніші господарські спориМинув 2019 рік, а з ним — і велика кількість спорів, які вже третій рік розглядає новий верховний суд. Його рішення у 2019 році цікаві тим, що в багатьох спорах відійшли від попередніх правових висновків верховного суду україни, сформулювали нові правові висновки, багато з яких спрямовані на ефективний захист прав. Верховний суд все частіше вказує на необхідність уникнення надмірного формалізму під час розгляду справ, здійснення реального відновлення порушених прав і все частіше застосовує практику європейського суду – чи не в половині рішень є посилання на конкретні справи, зроблені висновки саме на підставі рекомендацій європейського суду

 

На конкретних прикладах розглянемо найважливіші висновки, які зробив Верховний Суд у 2019 році під час розгляду спорів між суб’єктами господарювання.

 

Виконання договірних зобов’язань у іноземній валюті

У постанові у справі № 373/2054/16-ц від 16. 01. 2019 р. Велика Палата Верховного Суду вказала на можливість виконання договірних зобов’язань у іноземній валюті.

 

Велика Палата Верховного Суду відійшла від висновків Верховного Суду України та практики, сформованої Касаційним цивільним судом, щодо можливості стягнення грошових коштів у іноземній валюті, а не в усіх випадках безумовно у гривні. Та дійшла висновку, що заборони на виконання грошового зобов’язання у іноземній валюті, в якій воно зазначене у договорі, чинне законодавство не містить.

 

При цьому Велика Палата зауважила, що суд має право ухвалити рішення про стягнення грошової суми в іноземній валюті, оскільки належним виконанням зобов’язання з боку позичальника є повернення коштів у строки, в розмірі та саме у тій валюті, яка визначена договором позики, а не в усіх випадках і безумовно в національній валюті України.

 

Принцип Contra proferentem

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду в постанові у справі № 908/710/18 від 26. 02. 2019 р. застосував нові правила тлумачення договорів: принцип Contra proferentem.

 

У справі про стягнення боргу, в частині тлумачення умов договору щодо погодження сторонами настання строку оплати нарахованих відсотків за користування позикою, Верховний Суд вказав наступне.

 

Contra proferentem (лат. verba chartarum fortius accipiuntur contra proferentem — слова договору повинні тлумачитися проти того, хто їх написав). Особа, яка включила ту або іншу умову в договір, повинна нести ризик, пов’язаний з неясністю такої умови. Це правило застосовується не тільки в тому випадку, коли сторона самостійно розробила відповідну умову, але й тоді, коли сторона скористалася стандартною умовою, що була розроблена третьою особою. Це правило підлягає застосуванню не тільки щодо умов, які «не були індивідуально узгоджені» (no individually negotiated), але також щодо умов, які хоча й були індивідуально узгоджені, проте були включені в договір «під переважним впливом однієї зі сторін» (under the dоminant influence of one party).

 

Про реєстрацію податкових накладних

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду в постанові у справі № 917/877/17 від 03. 08. 2018 р. вказав, що суди не мають повноважень розглядати позови про зобов’язання зареєструвати податкову накладну.

 

Придбати повню версію статті