Типові помилки нарахування та виплати заробітної плати

ВЫПУСК №4 (АПРЕЛЬ, 2017)

Практика проведення перевірок розрахунків із заробітної плати свідчить про те, що роботодавці не завжди дотримуються вимог нормативно-правових актів, які стосуються обчислення та виплати заробітної плати, а також інших виплат працівникам у межах трудових відносин. Раніше деякі роботодавці свідомо йшли на ризики, оскільки вважали їх не надто суттєвими, але останнім часом ситуація змінилася

 

Вікторія Ліпчанська,

експерт Всеукраїнської асоціації кадровиків, бізнес-тренер

Перелік нормативно-правових актів, що стосуються статті

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Кодекс про адміністративні порушення України (далі — КУпАП)

Податковий кодекс України (далі — ПКУ)

Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII (далі — Закон № 1282)

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон № 108)

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)

Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928-VIII (далі — Закон № 928)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення» від 17.07.2013 р. № 509 (далі — Постанова № 550)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 р. № 442 (далі — Постанова № 442)

Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078)

Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100)

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5)

 

Недотримання законодавства про працю під час обчислення та виплати заробітної плати може призвести до неприємних наслідків для роботодавця.

 

По-перше, із 1 січня 2015 року набула чинності нова редакція ст. 265 КЗпП, якою було введено фінансові штрафи, що застосовують до роботодавців за порушення трудового законодавства. Слід зазначити, що деякі з указаних штрафів є чималими, і можуть істотно погіршити фінансовий стан підприємства в разі їх застосування.

 

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ...