Система електронного адміністрування ПДВ – 2017: особливості функціонування

Выпуск № 3 (Март, 2017)

З моменту запровадження електронної системи адміністрування ПДВ її постійно доопрацьовують і вдосконалюють. Що нового в правила її роботи внесли останні зміни до Податкового кодексу України (далі — ПКУ)? На що слід зважати, приймаючи рішення про повернення коштів з електронного ПДВ-рахунка чи бюджетного відшкодування? Що собою являє механізм блокування реєстрації податкових накладних у ЄРПН і коли він запрацює? Відповіді на такі запитання та більше — дізнайтеся зі статті

 

Ольга Клебан,

експерт з обліку й оподаткування

Формула та її компоненти

По праву центральне місце в системи електронного адміністрування ПДВ (далі — СЕА ПДВ) посідає формула для розрахунку суми ПДВ, на яку платник цього податку вправі зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — реєстраційна сума). Цей показник також важливий для розрахунку суми бюджетного відшкодування. Позаяк платник ПДВ управі заявити на бюджетне відшкодування суму від’ємного ПДВ, що не перевищує реєстраційної суми.

 

Із 01.01.2017 р. законотворець оновив, зокрема, ПДВшні норми ПКУ, присвячені реєстраційній сумі та наповненню окремих елементів формули для її розрахунку. Проте цього разу обійшлося без коригувань у самій формулі з п. 2001.3 ПКУ.

Пригадаймо її:

ΣНакл = ΣНаклОтр + ΣМитн + ΣПопРах + ΣОвердрафт - ΣНаклВид - ΣВідшкод – ΣПеревищ,

де:
ΣНакл — реєстраційна сума;
ΣНаклОтр — ПДВ з отриманих податкових накладних/розрахунків коригування, зареєстрованих у ЄРПН;
ΣМит — ПДВ, сплачений на митниці під час увезення товарів на митну територію України;
ΣПопРах — сума поповнення електронного ПДВ-рахунка;
ΣОвердрафт — середньомісячний розмір сум ПДВ, які протягом останніх 12-ти звітних місяців були задекларовані до сплати до бюджету й погашені чи розстрочені або відстрочені;
ΣНаклВид — сума податкових зобов’язань із ПДВ зі складених і зареєстрованих платником податкових накладних/розрахунків коригування;
ΣВідшкод — задеклароване бюджетне відшкодування з урахуванням сум коригувань і результатів перевірок, що проводяться відповідно до ПКУ;
ΣПеревищ — перевищення суми задекларованих податкових зобов’язань із ПДВ над загальною сумою ПДВ із зареєстрованих у ЄРПН податкових накладних.

 

Ці показники обліковують в СЕА ПДВ у розрізі платників ПДВ наростаючим підсумком:

• із 01.07.2015 р. (дата запуску СЕА ПДВ) — для платників, що були зареєстровані платниками ПДВ до 01.07.2015 р.;

• із дати реєстрації платником ПДВ — для платників, що зареєстровані платниками податку після 01.07.2015 р.
 

Наповнення кожної компоненти формули розписано в п. 2001.3 ПКУ та п. 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569 (далі — Порядок № 569).
Що змінилося в розрахунку реєстраційної суми в 2017 році, розгляньмо далі.

 

Реєстраційна сума в разі реорганізації платника ПДВ

Платники ПДВ, що реорганізуються, із 01.01.2017 р. отримали право передавати залишок від’ємного ПДВ своїм правонаступникам (п. 198.7 ПКУ). Своєю чергою, реєстраційну суму платника, реорганізованого шляхом:

приєднання, злиття, перетворення, сформовану на момент державної реєстрації припинення юридичної особи, тепер використовують під час обрахунку реєстраційної суми правонаступника такого платника податку;

поділу (з якого здійснюється виділ), сформовану на момент державної реєстрації припинення юридичної особи такого платника (держреєстрації створення юрособи правонаступника), ураховують під час обрахунку реєстраційної суми правонаступника такого платника пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом (п. 2001.3 ПКУ).

 

Для того щоб таке «передання» реєстраційної суми відбулося, у додатку Д4 до декларації з ПДВ необхідно заповнити:

заяву платника податку, що реорганізується, про врахування його реєстраційної суми в обчисленні реєстраційної суми правонаступника в складі декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період. Водночас заповнюють таблицю 5 додатка Д4, у якій проводять розподіл реєстраційної суми платника ПДВ, що реорганізується, між правонаступниками виходячи із часток, зазначених у передавальному акті/розподільчому балансі;

заяву правонаступника про врахування реєстраційної суми реорганізованого платника ПДВ (її частини) у розрахунку його реєстраційної суми в складі декларації з ПДВ після узгодження реєстраційної суми за результатами документальної перевірки контролюючим органом (таблиця 6 додатка Д4).

 

Читать полностью...