Стратегічний аналіз зовнішнього середовища організації: що необхідно знати

Останнім часом переважна більшість компаній доходять висновку, що ефективність розробленої та впровадженої стратегії є недостатньою. Насамперед це зумовлено відсутністю релевантних даних із зовнішнього та внутрішнього середовищ. Проте важливу роль відіграє досвід управлінських команд у застосуванні методів стратегічного аналізу, які надають можливість більш якісно збирати інформацію, аналізувати дані та приймати стратегічні рішення. Тож у матеріалі йтиметься про особливості основних методів стратегічного аналізу

ВИПУСК №3 (БЕРЕЗЕНЬ, 2018)

 

Стратегічний аналіз зовнішнього середовища організації: що необхідно знатиЯким би простим або, навпаки, багатоступеневим не був процес розробки стратегії в організації, компанії, на підприємстві (далі — підприємство, компанія), менеджмент завжди проходить щонайменше три основні етапи, а саме:

1. Комплексний стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства для визначення перспектив розвитку.

2. Пріоритизація можливостей та розробка стратегії.

3. Упровадження стратегії на функціональному рівні.

 

Отже, усе розпочинається зі стратегічного аналізу поточного стану внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства. Своєю чергою, цей процес викликає низку запитань, як-от:

• Який метод стратегічного аналізу обрати?

• З якими проблемами може зіштовхнутись підприємство під час застосування того чи іншого методу?

• Як вирішити поточні проблеми?

 

Тож наразі — відповіді на ці й інші запитання щодо стратегічного аналізу.

 

Стратегічний аналіз: аналіз зовнішнього середовища

Залежно від спрямованості аналітичних зусиль методи стратегічного аналізу підприємства можна поділити на дві групи: 1) методи аналізу зовнішнього середовища та 2) методи аналізу внутрішнього середовища.

 

Успіх або провал компанії залежить від того, наскільки точно її фахівці, які приймають рішення, розуміються на зовнішньому середовищі та наскільки ефективно вони реагують на зміни в ньому. Відповідно до цього, менеджери на різних рівнях і в різних функціональних підрозділах витрачають величезну кількість часу та зусиль на збір й аналіз даних стосовно того, що вони вважають важливими факторами зовнішнього середовища. Наприклад, одним із факторів зовнішнього середовища організації є вплив конкурентів, що може суттєво змінити структуру ринку.

 

Основне завдання аналізу загального зовнішнього середовища полягає в озброєнні фахівців, які приймають рішення, точними й об’єктивними прогнозами значущих тенденцій у факторах навколишнього середовища.

 

З точки зору практичної значущості, ми розглянемо такі методи та моделі аналізу зовнішнього середовища:

• STEEP-аналіз,

• EFAS-аналіз,

• модель «п’яти сил» М. Портера. Безумовно, існує безліч інших методів, які можуть заслуговувати на увагу. Однак саме перелічені вище методи є основою стратегічного аналізу зовнішнього середовища.

 

Читати далі →