Скільки коштує платникам ПДВ несвоєчасна реєстрація податкових накладних у ЄРПН

ВЫПУСК №6 (ИЮНЬ, 2017)

Законотворець із 01.01.2017 р. істотно посилив і розширив відповідальність платників ПДВ за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до них у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН). Тож такі порушення платникам ПДВ можуть датися в копійчину. Аби цього не сталося, потрібно добре знати й розуміти, кого, коли та на яку суму податківці можуть оштрафувати за несвоєчасну реєстрацію чи нереєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН. Бо як кажуть: хто попереджений — той озброєний

 

Ольга Клебан, експерт з обліку й оподаткування

Строки реєстрації документів у ЄРПН

Насамперед нагадаємо, що з 01.01.2017 р. змінилися строки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН. Чинна нині редакція п. 201.10 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) установлює, що:

• податкові накладні/розрахунки коригування, складені з 1-го по 15-й день календарного місяця (включно) необхідно зареєструвати в ЄРПН до останнього дня (включно) місяця, у якому вони були складені;

• податкові накладні/розрахунки коригування, складені із 16-го по останній день календарного місяця (включно) — до 15-го числа (включно) місяця, наступного за місяцем, у якому вони були складені.

 

Наприклад

Для податкової накладної, складеної 05.06.2017 р., останнім днем строку реєстрації в ЄРПН буде 30.06.2017 р. А ось податкову накладну, складену 16.06.2017 р., можна зареєструвати без порушення строку, установленого для такої реєстрації, по 15.07.2017 р. включно.

 

Звісно, податкові накладні/розрахунки коригування можуть потрапити до ЄРПН і пізніше. Однак за таку запізнілу реєстрацію платнику ПДВ доведеться сплатити штраф, нарахований податківцями за приписами п. 1201.1 ПКУ.

 

До того ж завважте: реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН із порушенням зазначених вище строків має часові межі. Граничний строк такої реєстрації — 365 календарних днів, що настають за датою складання такого документа (тобто за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних і розрахунках коригування). Це обмеження містить п. 201.10 ПКУ. Тому зі спливом 365-денного строку з дня складання податкової накладної платник ПДВ уже не зможе зареєструвати її в ЄРПН, і за це ризикує сплатити максимальний розмір штрафу з п. 1201.2 ПКУ.

 

Штраф за несвоєчасно зареєстровану в ЄРПН податкову накладну/розрахунок коригування

Після реєстрації платником ПДВ у ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування з порушенням строку, податківці накладають штраф у розмірі від 10% до 40% суми ПДВ, що фігурує в такій податковій накладній/розрахунку коригування, залежно від кількості днів прострочення (див. таблицю).

 

Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК у ЄРПН

Порушення

Кількість днів порушення

строку реєстрації

Розмір штрафу

База

ПН/РК у ЄРПН зареєстровано несвоєчасно

до 15 к. дн.

10%

суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК

від 16 до 30 к. дн.

20%

від 31 до 60 к. дн.

30%

від 61 до 365 к. дн.

40%

Таблиця

 

Розмір штрафу фіксують контролери в податковому повідомлені-рішенні, складеному за результатами проведення камеральної перевірки (пп. 75.1.1 ПКУ).

 

Завважте: відсутність факту реєстрації продавцем — платником ПДВ податкової накладної чи розрахунку коригування, який передбачають збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг), у ЄРПН не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ із такої податкової накладної/розрахунку коригування до податкових зобов’язань за відповідний звітний період (п. 201.10 ПКУ та п. 17 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569, далі — Порядок № 569).

 

Своєю чергою, виявлення розбіжностей даних декларації з ПДВ і даних ЄРПН є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця (п. 201.10 ПКУ). Іще однією підставою для такої перевірки є подана покупцем — платником ПДВ до контролюючого органу заява зі скаргою на постачальника (додаток Д8 до декларації з ПДВ), зокрема, за порушення ним порядку реєстрації податкових накладних у ЄРПН.

 

А ось коли контролери під час перевірки знайдуть незареєстровані податкові накладні/розрахунки коригування, то на платника ПДВ чекає суворіше покарання.

 

Незареєстровані податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН виявлено під час перевірки

У такому випадку контролери відразу накладають штраф у розмірі 50% суми ПДВ із таких податкових накладних/розрахунків коригування або суми ПДВ, нарахованої за такими операціями, якщо податкову накладну/розрахунок коригування не складено (п. 1201.2 ПКУ). І якщо впродовж 10 к. дн., наступних за днем отримання податкового повідомлення-рішення, платник ПДВ не зареєструє такі документи в ЄРПН, то штраф подвоюється й становитиме вже 100% суми ПДВ (див. схему).

 

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ...