Роль та особливості оборотного капіталу у фінансовій стратегії компанії

Коли власники компанії ставлять завдання фінансовому директору розробити фінансову стратегію, у більшості випадків вони мають на увазі перегляд існуючої стратегії компанії з оновленням макроекономічних показників, що підтверджують бачення власника щодо вектора розвитку компанії. У результаті «поверхневого» оновлення стратегії компанія отримує «гарний бюджет», про реалізацію якого не переймається ніхто, окрім фінансового директора. Проте спочатку потрібно визначити та встановити параметри оборотного капіталу компанії, а вже потім розробляти фінансову стратегію

ВИПУСК №2 (ЛЮТИЙ, 2019)

 

Роль та особливості оборотного капіталу у фінансовій стратегії компаніїВажливою умовою визначення ступеня впливу на управління робочим капіталом є наявність чіткого розуміння зон відповідальності фінансового директора та керівників інших підрозділів. Наприклад, якщо розглядати показники доходів, то можна дійти висновку, що це є зоною відповідальності комерційного директора та маркетингового директора. У свою чергу, показники витрат (для виробничої компанії) — здебільшого є зоною відповідальності операційного директора, оскільки вони пов’язані із системою управління виробничим процесом. Фінансовий директор опосередковано впливає на доходи та витрати. Головним завданням є пошук найбільш вигідних умов щодо залучення позикового капіталу, а також посилення контролю над рухом грошових коштів.

 

Особливо потрібно відзначити контроль витрат. Для підвищення ефективності контролю витрат, рекомендується створення бюджетів руху грошових коштів з установленням відповідних лімітів (у разі перевищення яких, платіж повинен бути додатково узгоджений із фінансовим та/або генеральним директором).

 

Основи системи управління робочим капіталом

Перш ніж перейти до конкретних етапів з побудови системи управління оборотним капіталом в рамках фінансової стратегії компанії, необхідно структурувати усі напрямки діяльності. Фінансовий директор повинен установити пріоритети завдань, які необхідно виконати у найближчі роки. При цьому завдання мають бути визначені у сферах, на які фінансовий директор впливає та які пов’язані з розподілом ресурсів і залученням ресурсів.

 

Розподіл ресурсів складається з:

• стратегії управління структурою оборотного капіталу;

• стратегії управління грошовими коштами та їх еквівалентами;

• стратегії управління власним капіталом і прибутком;

• стратегії оптимізації витрат;

• податкового планування;

• інвестиційної стратегії;

• підвищення якості прийняття фінансових рішень.

 

Залучення ресурсів, своєю чергою, складається зі:

• стратегії залучення фінансових ресурсів;

• стратегії зміни структури позикового капіталу;

• стратегії зміни структури фінансових позик.

 

Важливим є те, що, беручи до уваги специфіку тієї чи іншої компанії, сфери впливу можуть дещо відрізнятись. Головним завданням для фінансового директора є досягнення розуміння загальної картини. Для кожного з вищезазначених напрямків необхідно визначити цілі, встановити критерії та усвідомити, чи наявна у корпоративних стандартах відповідна методологія. У разі якщо вона відсутня, то її необхідно розробити та виявити учасників процесу.

 

Наприклад, велике металургійне підприємство поставило собі за мету розробити фінансову стратегію. Було визначено, що вона буде складатись із двох основних блоків: стратегії залучення фінансових ресурсів та стратегії управління грошовими коштами та їх еквівалентами.

 

Стратегія залучення фінансових ресурсів ставила собі за мету забезпечити кредитоспроможність та інвестиційну привабливість підприємства. Основний критерій, що її характеризує, — це оптимальне співвідношення між позиковим і власним капіталом.

Звідси випливає, що об'єктами управління стратегіє є:

• позиковий капітал;

• боргові зобов'язання, в тому числі банківські кредити, позики, кошти, отримані за вексельними, пайовими та облігаційними зобов'язаннями;

• кредиторська заборгованість підприємства;

• інші зобов’язання (аванси отримані, рахунки до сплати, податки до сплати тощо).

Придбати повну версію статті