РКО: особливості укладання договору банківського рахунку

ВИПУСК №7 (ЛИПЕНЬ, 2020) | читати на сайті Живого Журналу →

Олександр Козка

РКО: особливості укладання договору банківського рахунку

 

Розрахунково-касове обслуговування рахунків є одним із важливих напрямків роботи відповідних служб компанії, а також найбільш поширеною послугою банків. Воно здійснюється на договірній основі відповідно до встановленого законодавства порядку виконання розпоряджень власників рахунку про безготівкове перерахування грошових коштів або видачу (прийом) готівки з рахунку

 

Правові аспекти договору банківського рахунку

Послуги з розрахунково-касового обслуговування (РКО) суб’єкта господарювання банк надає на підставі договору банківського рахунку. Це випливає з положень п. 1.37 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № № 2346-III. РКО — це послуги, що їх банк надає клієнту на підставі відповідного договору, в тому числі у вигляді електронного документа, укладеного між ними, які пов’язані із переказом коштів з рахунку (на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами.

 

Правове регулювання цього виду договору відбувається згідно із главою 72 Цивільного кодексу України (ЦКУ). Відповідно до ст. 1066 ЦКУ, за договором банківського рахунку банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунку), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій за рахунком. Договір банківського рахунку належить до договорів про надання фінансових послуг і зобов’язання щодо касового обслуговування, ведення розрахунків, а також зберігання й обліку грошових коштів у безготівковій формі.

 

З юридичного погляду, це самостійний вид цивільно-правового договору, оскільки він має свою предметну визначеність (безготівкові кошти), суб’єктний склад (обов’язкова участь банку як надавача послуг), зумовлене цими факторами спеціальне коло обов’язків банку (приймати і зараховувати на рахунок кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум та проведення інших операцій за рахунком).

 

Порядок відкриття та закриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні поточних рахунків клієнтів врегульовано Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 (далі — Інструкція).

 

Слід зазначити, що при укладенні договору на відкриття рахунку, а отже, здійснення в подальшому РКО банк повинен провести ідентифікацію і верифікацію клієнта — власника рахунку / представника власника рахунку / довіреної особи / розпорядника рахунку / особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи. Банк провадить ці дії відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX (далі — Закон про фінмоніторинг) та відповідного нормативно-правового акта НБУ з питань фінансового моніторингу.

 

При цьому ідентифікація клієнта банку не є обов’язковою під час відкриття рахунку, якщо такий клієнт вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований та верифікований відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

 

Щодо такого елементу РКО, як касові операції, то порядок і вимоги їх проведення визначено Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою Правління НБУ від 25.09.2018 р. № 103.

 

Придбати повню версію статті