Податок на прибуток: зміни-2017

Випуск №1 (Січень, 2017)

Традиційно під ялиночку законодавець дарує бухгалтерам один і той же подарунок — «зміни в правила оподаткування». Така постійність не обійшла стороною й початок 2017 року. Проаналізуймо основні зміни з податку на прибуток, що набрали чинності 1 січня нинішнього року

 

Галина Морозовська, експерт з оподаткування й обліку

Податок на прибуток не зменшується на податок на нерухомість

Підстава — пп. 2 п. 68 р. І Закону від 21.12.2016 р. № 1797-VIII

Із ПКУ виключили п. 137.6, який регулював порядок зменшення податку на прибуток на суму податку на нерухомість. Відповідно, уже за підсумками 2017 року не вдасться зменшити суму податку на прибуток на нарахований податок на нерухомість. А ось за підсумками 2016 року зменшення ще проводять — це прямо прописано в п. 45 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ:

«Норми пункту 137.6 статті 137 цього Кодексу в редакції, що діяла до 1 січня 2017 року, застосовуються для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками 2016 року».

 

Нові різниці з податку на прибуток

Нагадаємо: різниці з податку на прибуток застосовують ті підприємства, що мають за останній рік дохід понад 20 млн грн, а також ті, які мають дохід до 20 млн грн, але не відмовилися від різниць (пп. 134.1.1 ПКУ). Щодо цього — жодних змін. Тож нові різниці стосуються лише тих, хто застосовує різниці. А той, хто відмовився від них (бо має дохід до 20 млн грн, і в першому році відмовився від різниць, поставивши відмітку в декларації), на зміни в різницях не зважає.

 

Доповнено амортизаційну різницю

Підстава — пп. пп. 1–3 п. 69 р. І Закону від 21.12.2016 р. № 1797-VIII

Ключова зміна стосується негоспдіяльних основних засобів і нематеріальних активів

Відобразимо їх у таблиці 1.

 

Різниця за негоспдіяльними основними засобами та нематактивами

Фінансовий результат до оподаткування

збільшують (п. 138.1 ПКУ)

зменшують (п. 138.2 ПКУ)

на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих* основних засобів або невиробничих* нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку чи міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта

на суму первісної вартості придбання чи виготовлення окремого об’єкта невиробничих* основних засобів або невиробничих* нематеріальних активів і витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення, у т.ч. віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку чи міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу

на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення невиробничих* основних засобів або невиробничих* нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності

 

Таблиця 1

* Терміни «невиробничі основні засоби», «невиробничі нематеріальні активи» означають, відповідно, основні засоби, нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку (пп. 138.3.2 ПКУ).

 

У змінах до пп. 138.3.1 ПКУ уточнили, що для розрахунку податкової амортизації визначається вартість основних засобів і нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

 

Не підлягають амортизації витрати на придбання/самостійне виготовлення негоспдіяльних основних засобів, негоспдіяльних нематеріальних активів, а також витрати на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення (пп. 138.3.2 ПКУ). До 01.01.2017 р. у цій нормі йшлося про заборону амортизації щодо негоспдіяльних основних засобів, тож нині додали уточнення щодо негоспдіяльних необоротних активів.

 

Щоб отримати повний матерiал – замовте цей журнал...