Побудова системи КПЕ в корпоративному казначействі

В епоху автоматизації, для того щоб приймати зважені фінансові рішення у сфері казначейства, компаніям необхідно мати ефективну систему ключових показників ефективності (далі — КПЕ), адже управляти можна лише тим, що можна виміряти. У даній статті ми розглянемо приклад системи КПЕ казначейства, що впроваджена на виробничому підприємстві

ВИПУСК №4 (КВІТЕНЬ, 2019)

 

Перед тим як розглянути особливості системи КПЕ казначейства, необхідно визначити ключові виклики, що постають перед даною функцією фінансового департаменту сьогодні.

 

Сучасному казначейству потрібно перейти від позиції «тактика» до позиції «стратегічного радника». Разом із тим необхідно змінити підхід до визначення ефективності казначейства в залежності від досягнення корпоративних цілей. Більш того, казначейство має бути інтегроване у корпоративне життя компанії, тобто менеджменту компанії необхідно збільшити прозорість ролі та завдань казначейства для інших підрозділів. Із розвитком технологій поліпшився процес ідентифікації недостатньої ефективності процесів казначейства, що, своєю чергою, призводить до підвищення якості аналізу та оптимізації бізнес-процесів. Нарешті, принцип постійного вдосконалення повинен бути реально впровадженим у оперативну діяльність казначейства, а не бути лише задекларованим у положенні про даний підрозділ.

 

Успіх казначейства визначається досягненням певної ієрархії цілей компанії.

 

Побудова системи КПЕ в корпоративному казначействі

Рис. 1. Ієрархія цілей казначейства, що забезпечує його успіх

 

Однак, для того щоб чітко визначити ефективність казначейства компанії, необхідно встановити чіткі критерії оцінки, які базуються на виділенні основних завдань даного підрозділу, деталізації функцій в рамках кожного із завдань, визначення чітких показників, що підтверджують виконання чи невиконання завдань.

 

Визначення завдань казначейства

Першим кроком у побудові системи КПЕ казначейства є визначення основних завдань підрозділу. Зазвичай їх викладають у положенні про казначейство.

 

Варто виокремити такі завдання казначейства:

• управління грошовими потоками;

• управління розрахунками компанії;

• управління борговим портфелем.

 

У разі якщо у компанії немає внутрішнього положення про казначейство, можна відштовхуватися від стратегічних цілей, які лежать в сфері його відповідальності, зокрема таких, як: підтримка достатнього рівня ліквідності компанії, забезпечення фінансової стійкості, оптимізація боргового портфеля, підвищення оборотності грошових коштів, мінімізація витрат на банківське обслуговування тощо. Даний підхід дозволить встановити жорсткий контроль над ефективністю роботи підрозділу.

 

Важливим моментом є часовий проміжок досягнення зазначених цілей, адже деякі із них є довгостроковими (стратегічними), а інші — короткостроковими (оперативними). Виходячи з цього, менеджменту компанії потрібно визначитися із періодичністю здійснення оцінки їх досягнення. Бажано визначити групи показників для щомісячної, щоквартальної та щорічної оцінки.

 

Придбати повню версію статті