Побудова ризик-менеджменту компанії: роль фінансового директора

ВИПУСК №4 (КВІТЕНЬ, 2020)

Денис Завертаний,

Побудова ризик-менеджменту компанії: роль фінансового директорафінансовий директор ТОВ «Пуратос Україна»

 

Одне з найактуальніший питань сьогодення — ефективність системи управління ризиками у фінансових організаціях і в компаніях реального сектору економіки. Ефективна система управління ризиками дозволяє стабілізувати вартість бізнесу та його прибутковість, запобігти втратам і знецінити репутацію компанії. У цій статті розглянемо особливості розробки та впровадження системи ризик-менеджменту, найпоширеніші хибні уявлення під час впровадження процесу управління ризиками

 

Постановка системи ризик-менеджменту в рамках всієї компанії – масштабний і складний для реалізації проєкт. Майже всі компанії так чи інакше керують ризиками. Одні оцінюють їх після настання подій, які призвели до збитків, інші займаються профілактикою та запобіганням ризиків постійно та діють на випередження. У першому випадку можна говорити про адаптаційну модель управління ризиками (реактивну), у другому – про комплексну інтегровану модель (проактивну), тобто про повноцінний ризик-менеджмент. Незалежно від того, яку саме з цих моделей належить розробити та впровадити в компанії, перше, з чим потрібно визначитися – поняття ризику. Наявність єдиної корпоративної термінології дозволить аналізувати та контролювати ризики, готувати рекомендації щодо їхнього зниження в стандартизованій формі, уникаючи непорозуміння серед співробітників.

 

Існує безліч визначень ризику, однак важливо розуміти відмінність понять «ризикова подія» і «фактор ризику». В нашій компанії ми визначили ризик як «можливість настання події під впливом будь-яких факторів». Таке визначення передбачає виявлення та класифікацію факторів ризику, які можуть мати негативний вплив на діяльність компанії, та їх подальшу систематизацію. Все це необхідно вказати у внутрішньому положенні про ризик-менеджмент компанії, яке складається на підставі певного міжнародного стандарту, що застосовується для управління ризиками.

 

Відповідно, під час розробки та впровадження системи ризик-менеджменту в компанії повинні бути зроблені такі кроки:

1. Розробка документації, що регламентує діяльність системи ризик-менеджменту, і проведення внутрішнього навчання співробітників компанії.

2. Виявлення ризиків і факторів, що їх спричиняють.

3. Здійснення оцінки збитків від реалізації ризиків за допомогою якісного та кількісного аналізу.

4. Побудова мапи ризиків і складання реєстру факторів ризиків.

5. Визначення методів впливу та нівелювання виявлених ризиків.

 

У разі, якщо розміри та ресурси компанії дозволяють створити в організаційній структурі додатковий структурний підрозділ із управління ризиками у фінансовому департаменті, це бажано зробити. Такий підрозділ відповідає за впровадження системи управління ризиками в цілому. Однак створення окремого підрозділу не є обов’язковим – у разі його відсутності, зазначені обов’язки можуть бути покладені на бізнес-контролінг.

 

Придбати повню версію статті