Платіжний календар як засіб підвищення ліквідності компанії

Денис Завертаний,
фінансовий директор ТОВ «Пуратос Україна»

ВИПУСК №5 (ТРАВЕНЬ, 2019)

 

Виникнення у компанії касових розривів багато в чому залежить від того, наскільки ефективно компанія управляє ліквідністю. При цьому ефективність управління ліквідністю напряму залежить від наявності та якості складання платіжного календаря. У наведеній статті розглянемо особливості розробки та впровадження платіжного календаря

 

Для того щоб скласти якісний платіжний календар, необхідно зробити три кроки:

• Розробити форму платіжного календаря.

• Сформувати реєстр надходжень та виплат.

• Визначити порядок складання календаря.

 

Почнемо з розробки форми платіжного календаря, яка повністю задовольнятиме потреби компанії. Важливо зазначити, що форма платіжного календаря перш за все залежить від завдань, які необхідно виконати. У таблиці зазначено приклад платіжного календаря виробничого підприємства за січень 2019 року. За основу було обрано звіт про рух грошових коштів, із виділенням операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

 

Найбільш поширені завдання, які дозволяє вирішувати платіжний календар:

• контролювати залишки коштів на всіх рахунках компанії або холдингу;

• формувати детальний план надходження і вибуття грошових коштів. До плану необхідно включати як очікувані грошові потоки за вже укладеними договорами, так і ті платежі і надходження, які можна передбачити з високим ступенем точності, не маючи підтверджуючих документів. Наприклад, виплату зарплати, податків, витрати на оренду приміщень тощо;

• отримувати детальну інформацію про майбутні грошові потоки, яка дозволить приймати рішення про виплати. Наприклад, якщо керівник казначейств бачить, що рівень надходжень є нижчим за рівень виплат (через «низький сезон»), то він може запропонувати фінансовому директору перенести деякі платежі на наступний платіжний день і т. ін.; 

• контролювати дотримання лімітів за статтями бюджету і незнижувальних залишків на рахунках;

• моделювати ситуацію за принципом критичного мислення, щоб вибирати, як уникнути касових розривів. Компанії необхідно визначити чіткі завдання, які є актуальними для неї на даному етапі розвитку. Більш того, рівень деталізації платіжного календаря також залежить від визначених завдань.

 

Характеристики платіжного календаря

Далі розгляньмо основні характеристики платіжного календаря, а саме: період планування, залишки грошових коштів на початок і кінець періоду, статті надходження і вибуття грошових коштів, аналітика за статтями руху грошових коштів, а також бюджетні ліміти.

 

Період планування:

Платіжний календар, на відміну від бюджету руху грошових коштів, — це інструмент управління короткостроковою ліквідністю компанії. Тому платіжний календар, як правило, складають на місяць або квартал з розбивкою по днях або тижнях.

Зазвичай у платіжному календарі містяться відомості тільки про майбутні платежі, але при необхідності можна доповнити його і даними про фактичний рух грошових коштів за минулі періоди. Це дозволить аналізувати динаміку грошових потоків.

 

Залишки коштів на початок і кінець періоду:

Важливим є не тільки загальний залишок коштів, але і деталізація залишку по розрахункових рахунках компанії. Тільки в цьому випадку можна буде швидко вирішити, з якого рахунку виділити кошти для платежу.

 

Аналітика за статтями руху грошових коштів:

Аналітика статей платіжного календаря, залежить від особливостей компанії і інформаційних потреб менеджменту. Наприклад, можна використовувати такі аналітичні ознаки: «Центр фінансової відповідальності», «Департамент», «Банк».

 

Придбати повню версію статті