Особливості оцінки ефективності інвестиційних проектів

Денис Завертаний,

фінансовий директор ТОВ «Пуратос Україна»

ВИПУСК №7-8 (ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ, 2019)

 

Особливості оцінки ефективності інвестиційних проектівЕкономічне зростання держави створює сприятливі можливості для розвитку підприємств. Запорукою сталого зростання їх економічної стійкості є регулярне оновлення матеріально-технічної бази шляхом реалізації інвестиційних проектів. Однак ресурси підприємства для здійснення інвестицій є обмеженими, а тому необхідно вміти якісно проводити оцінку ефективності інвестиційних проектів, з метою обрання найбільш доцільного проекту. У даній статті розглянемо особливості проведення оцінки ефективності інвестиційних проектів

 

Найбільш поширеним методом оцінки ефективності інвестиційного проекту з урахуванням його ризиків є дисконтування грошових потоків.

 

Процес оцінки включає наступні етапи:

• ідентифікація класу інвестиційного проекту і вибір методу оцінки;

• розрахунок вільного грошового потоку проекту;

• визначення ставок дисконтування грошових потоків;

• розрахунок і аналіз критеріїв ефективності інвестиційного проекту.

 

Послідовність виконання етапів може бути змінена, а в разі необхідності деякі з них можуть бути пройдені повторно.

 

КЛАСИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Для вибору найбільш доцільного методу оцінки ефективності інвестиційних проектів, необхідно визначити їх класи.

Як правило, інвестиційні проекти поділяють в залежності від:

• використання позикового капіталу: проекти, які фінансуються тільки за рахунок власних коштів або із залученням позикових коштів;

• ступеня економічної інтеграції: відокремлені та інтегровані.

 

У відокремлених проектів окремий облік активів, фінансових результатів, а також окреме фінансування (наприклад, проведення модернізації обладнання компанією, що була спеціально створена для цього проекту). У свою чергу, в інтегрованих проектів все навпаки (наприклад, інвестиційний проект з реконструкції однієї з ліній з виробництва хліба та хлібобулочних виробів).

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Для того щоб обрати найбільш доцільний метод оцінки інвестиційного проекту, перш за все необхідно визначити структуру його фінансування, ступінь інтеграції у процес реалізації компанії, масштабність та наявні обмеження. Таким чином, необхідно визначити його клас.

 

На практиці можна виділити два основні методи оцінки інвестиційних проектів:

• дисконтування вільного грошового потоку з огляду на вартість власного капіталу;

• дисконтування вільного грошового потоку з огляду на середньозважену вартість капіталу компанії.

 

Дисконтування вільного грошового потоку з огляду на вартість власного капіталу

В основі даного методу лежить визначення чистої приведеної вартості (чистого дисконтованого доходу або Net Present Value (NPV) проекту з використанням ставки дисконтування, що дорівнює вартості власного капіталу проекту.

 

Придбати повню версію статті