Особливості формування бюджету руху грошових коштів

Денис Завертаний,

фінансовий директор ТОВ «Пуратос Україна»

ВИПУСК №7-8 (ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ, 2019)

 

Особливості формування бюджету руху грошових коштівСтратегічні фінансові цілі компанії можуть містити різні показники (від чистого прибутку до EVA), однак парадоксальним є те, що навіть високоприбуткова компанія може збанкрутувати через брак грошових коштів і неможливість погасити поточні зобов’язання перед постачальниками, працівниками та державою. Недостатній рівень ліквідності миттєво руйнує компанію.

Ключовою ознакою фінансової стабільності та інвестиційної привабливості будь-якої компанії є спроможність останньої постійно трансформувати показники звітності у реальні грошові потоки для інвесторів та кредиторів. Одним із інструментів, який допомагає компаніям забезпечувати оптимальний рівень ліквідності, є бюджет руху грошових коштів (далі — БРГК). У наведеній статті розглянемо порядок та особливості формування БРГК компанії

 

БРГК є одним з елементів мінімально необхідного набору інструментів, які дозволять фінансовому директору ефективно управляти ліквідністю. Існує два принципово різних підходи до складання БРГК на рік. Бюджет може формуватися як прямим, так і непрямим методом. У першому випадку послідовно плануються очікувані результати за статтями надходження і витрачання грошей. У другому — план будують виходячи з очікуваного прибутку, який коригується з урахуванням змін у структурі активів і зобов’язань. При цьому, з прибутку також виключаються негрошові статті (наприклад, амортизація, резерви, нарахування потенційних витрат). Ми розглянемо більш детально кожен із зазначених методів складання БРГК нижче.

 

Прямий метод

Якщо потрібно підготувати інформацію про джерела притоку і напрямках відтоку грошових коштів, управляти грошима в короткостроковій перспективі, а також аналізувати інвестиційні проекти, доцільно використовувати БРГК, що сформований прямим методом. Його користувачами можуть бути як власники, топ-менеджмент і кредитори компанії, так і внутрішні користувачі (казначейство, відділ оцінки та аналізу ризиків, операційні менеджери тощо).

 

Відповідно до прямого методу чистий грошовий потік на кожному кроці планування потрібно розрахувати як суму чистих потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Кожен з трьох потоків обчислюють окремо як різницю між надходженнями грошових коштів і виплатами.

 

Щоб скласти бюджет прямим методом, в планування належить залучити всі центри фінансової відповідальності або підрозділи компанії, адже отримання інформації щодо потенційних виплат та надходжень є трудомістким процесом.

 

Придбати повню версію статті