Організація ефективного бюджетного процесу на підприємстві

ВИПУСК №11 (ЛИСТОПАД, 2019)

Організація ефективного бюджетного процесу на підприємствіДенис Завертаний,

фінансовий директор ТОВ «Пуратос Україна»

 

Для більшості підприємств осінь — це не тільки завершальний період року з точки зору виконання комерційних та фінансових планів, а й період бюджетування та підготовки до наступного фінансового року та його викликів. Формування бюджету підприємства на наступний рік — важлива подія, яка часто-густо перетворюється на серйозний клопіт для фінансового департаменту та інших підрозділів підприємства. У наведеній статті ми розглянемо питання щодо організації ефективного бюджетного процесу на підприємстві

 

Як правило, ефективний бюджетний процес складається із трьох етапів:

1. Підготовка до бюджетного процесу.

2. Активна фаза складання бюджету.

3. Затвердження фінальної редакції бюджету.

Далі розглянемо докладніше кожен із зазначених етапів.

 

Підготовка до бюджетного процесу

Перший етап (підготовка до бюджетного процесу) починається за 2-4 місяці до початку активної фази бюджетування. Під час даного етапу необхідно зробити такі кроки:

Оновлення існуючої бюджетної моделі та регламенту бюджетування на підприємстві (у т.ч. варто оновити існуючу інформаційно-довідкову інформацію щодо асортименту продукції, кількості служб на підприємстві, виробничі рецептури тощо).

Необхідно уточнити склад бюджетних статей (бюджетний класифікатор). Трапляється так, що одні статті можуть підлягати укрупненню, а інші, навпаки, вимагають деталізації.

Потреба у зміні класифікатора може бути пов’язана з необхідністю більш детального обліку і планування через появу нового продукту, послуги, виробничого процесу тощо.

При зміні бюджетного класифікатора важливо зберегти простежуваність із попередньою версією, щоб залишилася можливість аналізувати історичні дані.

 

Потрібно уточнити склад планованих показників Наприклад, якщо компанія переходить на натуральне планування (замість планування вираженого у грошових одиницях), то в бюджетній моделі може з’явитися показник «обсяг виробленої продукції» в натуральних одиницях. Відповідно, має бути уточнений порядок планування і подальшого обліку даних показників. Також це може визвати необхідність зміни у списку бюджетних форм.

Це означає, що підприємству необхідно також уточнити:

• перелік та наповнення бюджетних форм, а також змін, які можуть бути викликані оновленням складу показників і бюджетних статей, підвищення деталізації бюджетування (тобто розповсюдження бюджетування до рівня найменших структурних підрозділів);

• потенційну зміну бізнес-моделі (наприклад, у разі появи нових напрямків бізнесу чи каналів збуту продукції підприємства).

 

Придбати повню версію статті