Оплата праці: міжкваліфікаційні співвідношення

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або вповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації та максимальним розміром не обмежується

 

Вікторія Ліпчанська,

бізнес-тренер, член робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України при Комітеті ВР із питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

А як саме встановити цей розмір заробітної плати? У зв’язку зі змінами, унесеними в Кодекс законів про працю Україна (далі — КЗпП) та Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон № 108), було визначено, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) установлюється в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Тож, чи можна встановити всім працівникам на підприємстві у штатному розписі однакові посадові оклади в розмірі мінімального посадового окладу чи мінімальної заробітної плати?

 

Нагадаємо, що класифікаційні угруповання КП сформовано у 9 розділів:

Розділ 1

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

Розділ 2

Професіонали

Розділ 3

Фахівці

Розділ 4

Технічні службовці

Розділ 5

Працівники сфери торгівлі та послуг

Розділ 6

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

Розділ 7

Кваліфіковані робітники з інструментом

Розділ 8

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

Розділ 9

Найпростіші професії

Кожен із перелічених розділів складається з опису, класифікації професій та покажчика професійних назв робіт за кодами професій, тож у штатному розписі всім працівникам підприємства не може бути встановлена однакова заробітна плата (оклад), навіть за умови, якщо в разі додаткових нарахувань загальні суми до виплат у них будуть різними. Адже відповідно до вимог ч. 2 ст. 96 КЗпП тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників — залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Своєю чергою, вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.

 

Так, наприклад, відповідно до КП:

• професії директора, головного бухгалтера, відносяться до розділу фахівців, які потребують певних знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних або гуманітарних наук;

• професії провідного інженера-конструктора, інженера-конструктора, фахівця з якості відносяться до розділу професіоналів, що передбачає високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних й інших наук;

• професії слюсаря-ремонтника, слюсаря-інструментальника відносяться до розділу кваліфікованих робітників з інструментами, які потребують знань, необхідних для вибирання способів використання матеріалів й інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристики та призначення кінцевої продукції;

• професія формувальника склопластикових виробів відноситься до розділу робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, які передбачають знання, необхідні для експлуатації та нагляду за роботою устаткування, машин, у т.ч високоавтоматизованих, а також для їх складання.

 

Але на підприємстві директору, головному бухгалтеру, слюсарям-ремонтникам, слюсарям-інструментальникам, формувальникам склопластикових виробів й іншим штатним розписом передбачені оклади в розмірі мінімальної заробітної плати, тобто на підприємстві не встановлені міжкваліфікаційні співвідношення розмірів посадових окладів, що є порушенням вимог статей 96, 97 КЗпП, а також статей 5, 6 Закону № 108.

 

Заробітна плата для працюючого населення нашої держави є основним джерелом доходу, а отже — відіграє ключову роль під час організації виробництва на будь-якому підприємстві, в установі й організації.

 

БІЛЬШЕ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ І АКТУАЛЬНИХ ЦИФР – В ПОВНІЙ ВЕРСІЇ СТАТТІ →