Новий стандарт визнання доходу МСФЗ (IFRS) 15

Юлія Староверова,

FCCA, Консультант з аудиту Kreston GCG

ВИПУСК №9 (ВЕРЕСЕНЬ, 2019)

 

Новий стандарт визнання доходу МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» набув чинності для облікових періодів, які починаються із січня 2018 року

 

МСФЗ 11 «Будівельні договори» і МСФЗ 18 «Прибуток» були випущені в 1993 році. Відтоді в МСФЗ 11 і 18 було внесено низку поправок через прийняття нових Міжнародних фінансових стандартів. Були випущені стандарти звітності (МСФЗ) і ряд Інтерпретацій, пов'язаних із доходами. Наприклад, Інтерпретація 13 «Програми лояльності клієнтів», Інтерпретація 15 «Угоди про будівництво об'єктів нерухомості» та Інтерпретація 18 «Передача активів від клієнтів».

 

Основна відмінність полягає в тому, що дохід буде ґрунтуватися на змінах в активах та зобов'язаннях за контрактом. Усі контракти будуть проаналізовані як активи і контрактні зобов'язання. Дохід буде визнаватися тільки в тому випадку, якщо чисте зобов'язання за договором зменшиться або чистий актив за договором збільшиться в результаті виконання підприємством своїх договірних зобов'язань. Передача контролю свідчить про виконання зобов'язань.

 

5 сходинок

МСФЗ (IFRS) 15 включає п'ятисходинковий підхід. Зміни по кожному з них такі:

Визначити договори з замовником

У деяких випадках є відмінність між тим, діють сторони як агент в договорі чи як клієнт. Будівельники були змушені відокремити продаж нових будинків від контрактів на продаж старих, взятих, наприклад, на умовах часткового обміну. Ця проблема також стосується компаній, що працюють в галузі програмного забезпечення, транспорту та управління нерухомістю. Результат — те, що було комісійними, може стати дисконтом, скороченням доходу і навпаки. Вплив таких змін був менше на кінцевий прибуток, ніж на валовий дохід або на звітну маржу різних бізнес-напрямків, але в деяких компаніях вплив може бути настільки ж значним для обох.

 

Визначити окремі зобов'язання виконання в договорі

Як і передбачалося, ця зміна справила найбільший вплив. Збільшення поділу, що необхідно МСФЗ (IFRS) 15, змінює терміни визнання виторгу і прибутку, і це означає відновлення нерозподіленого прибутку. Наприклад, відділення продажу обладнання та програмного забезпечення від надання послуг, технічного обслуговування і установки прискорило визнання прибутку за контрактами на мобільні телефони; для інших визнання прибутку минулих періодів було припинено і відкладено. Для забудовників житлової нерухомості виторг має бути розподілений на п'ятирічні гарантії, що надаються як частина «пакета», і її не можна просто виділити в якості резерву на вартість можливих майбутніх претензій та позовів.

 

Придбати повню версію статті