Нова податкова накладна: огляд змін

Нова податкова накладна: огляд змінУже стало традицією щороку вносити зміни у форму та порядок заповнення податкової накладної. Цього року Мінфін затвердив такі зміни наказом від 17.09.2018 р. № 763 (далі — Наказ № 763).

Нові форму податкової накладної та порядок її заповнення платники ПДВ починають застосовувати з 1 грудня 2018 року. У чому ж полягають дані зміни, розгляньмо у статті

ВИПУСК №12 (ГРУДЕНЬ, 2018)

 

Наказ № 763 — наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307» від 17 вересня 2018 р. № 763

Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Міністерства фінансів України 9 грудня 2011 р. № 1588

Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 р. № 1307 (з урахуванням змін, унесених Наказом № 763)

 

Новий реквізит у «шапці» податкової накладної

У заголовній частині податкової накладної, де зазначаємо дані покупця та продавця, з’явилися поля для нового реквізиту «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта». Тобто окрім індивідуального податкового номера (далі — ІПН), який присвоюється винятково платникам ПДВ і слугує для їх ідентифікації, у податковій накладній доведеться вказувати також загальний податковий номер платника податку.

 

Судячи із виноски до цього нового реквізиту у формі податкової накладної, тут керуємося п. 2.2 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588 (далі — Порядок № 1588), за яким податковий номер платника податку це:

• код ЄДРПОУ — для платників податків, включених до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (юросіб та відокремлених підрозділів юросіб — резидентів і нерезидентів);

• реєстраційний (обліковий) номер платника податків, наданий контролюючим органом платникам податків, перерахованим у п. 2.4 Порядку № 1588. Йдеться, зокрема, про уповноважених осіб за договорами про спільну діяльність, управителів майна, інвесторів (операторів) за угодами про розподіл продукції, постійні представництва нерезидентів;

• реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізосіб. Якщо фізособа (покупець або продавець) через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має про це відмітку в паспорт, для неї у новому рядку вказують серію (за наявності) та номер паспорта.

 

Коли варто зазначати новий реквізит у податковій накладній?

Новий рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» постачальника (продавця) заповнюють у всіх податкових накладних, окрім податкової накладної складених на нерезидентські послуги, місце постачання яких — митна територія України (абз. 3 п. 12 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307 (з урахуванням змін, унесених Наказом № 763), далі — Порядок № 1307). При цьому отримувач нерезидентських послуг у рядках, відведених для заповнення даних покупця, зазначає власні дані, зокрема, свій ІПН та податковий номер платника податку або серію (за наявності) та номер паспорта.

 

А ось рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» отримувача (покупця) заповнюють у разі постачання товарів/послуг:

• покупцю — платнику ПДВ;

• неплатникам ПДВ, для яких за приписами п. 10 Порядку № 1307 складають податкові накладні із типом причини 12. Йдеться про особливі випадки: постачання дипломатичним місіям, постачання, пов’язані з перетворенням об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, та постачання за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

Придбати повну версію статті