Нечесна гра: карантин як прикриття від виконання зобов’язань

Нечесна гра: карантин як прикриття від виконання зобов’язаньВИПУСК №5 (ТРАВЕНЬ, 2020)

Марина Костенко

 

Через запровадження державою в країні обмежувальних заходів було оголошено про послаблення деяких фіскальних зобов’язань, припинення перевірок бізнесу на певний термін. Проте ці послаблення дехто сприйняв як привід не виконувати зобов’язання перед клієнтами та партнерами

 

Внаслідок поширення коронавірусу в багатьох країнах світу був запроваджений карантин, що мало наслідком закриття кордонів, введення обмежень на здійснення певних видів господарської діяльності. Тож частина суб’єктів господарювання змушена була повністю припинити свою роботу на період карантину. Інша частина обмежила або змінила свою діяльність (наприклад, заклади харчування стали доставляти свою продукцію покупцям).

 

Такі зміни у багатьох підприємців викликали запитання:  чи є такий карантин форс-мажором, як він впливає на виконання зобов’язань, хто та що тепер зобов’язаний виконувати, а від чого може бути звільнений? Проте не обійшлося і без зловживань, бо деякі підприємці вирішили, що карантин є законним та дуже вдалим способом ухилитися від виконання зобов’язань або фактично припинити господарські відносини, «знявши» із себе всі борги.

 

Відтак маємо далі з’ясувати, що таке форс-мажор, чи належить до нього карантин, як ця обставина впливає на господарські зобов’язання та як не допустити зловживань з боку контрагентів.

 

Визначення форс-мажору

Одразу зауважимо, що терміни «форс-мажорні обставини», «форс-мажор», «обставини непереборної сили», які містяться в законодавстві України, мають однакове значення.

Форс-мажор (франц. — «вища сила») — це непередбачувані обставини, які не залежать від волі сторін договору та за яких неможливо виконати покладені на них зобов’язання.

 

Відповідно до ч.2 ст.14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» та п.3.1 Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого рішенням Президії ТПП України від 18.12.2014 р., форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

 

Придбати повню версію статті