Напрями розподілу чистого прибутку компанії та розробка дивідендної політики

Денис Завертаний,

Напрями розподілу чистого прибутку компанії та розробка дивідендної політикифінансовий директор ТОВ «Пуратос Україна»

ВИПУСК №10 (ЖОВТЕНЬ, 2019)

 

Кінцевою метою створення та функціонування компанії є отримання чистого прибутку. Кожен рік власники ставлять перед менеджментом компанії цілі із забезпечення певного рівня рентабельності бізнесу. У разі досягнення поставлених цілей одним із завдань компанії, яке постає після завершення фінансового року, є розподіл чистого прибутку. У даній статті ми розглянемо питання напрямків використання прибутку, а також особливості розробки дивідендної політики компанії

 

Як формується нерозподілений прибуток компанії

Нерозподілений прибуток компанії — це чистий прибуток (чистий збиток) за звітний рік за мінусом податків. Після проведення процедури реформації балансу такий прибуток за звітний рік переноситься до складу «Нерозподіленого прибутку». Далі, в залежності від побажань власників компанії, він може бути використаний у відповідності із чинним законодавством, а може накопичуватись від періоду до періоду.

 

Менеджмент компанії не має права одноосібно розпоряджатись нерозподіленим прибутком компанії. Будь-яка така операція має бути підкріплена протоколом зборів учасників компанії.

 

Яким чином можна використовувати чистий прибуток компанії

Дивіденди

Найпоширенішим напрямком розподілу нерозподіленого прибутку є дивіденди власникам.

Дивіденди — це частка нерозподіленого прибутку організації, що розподіляється і виплачується акціонерам (засновникам) пропорційно їх участі у капіталі компанії.

 

Дивіденди повинні виплачуватися тільки з нерозподіленого прибутку організації, виплата їх з чистого прибутку або до моменту формування чистого прибутку заборонена. Рішення про розподіл прибутку має бути прийнято на загальних зборах акціонерів або учасників компанії (або стати рішенням єдиного засновника), що має бути зафіксовано в протоколі зборів. Сам документ (протокол) повинен бути завірений підписами всіх учасників зборів.

 

Придбати повню версію статті