Наднормова праця: реалії сьогодення та перспективи

Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП), нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень, тому логічно було б зауважити, що надурочна робота — це виконання трудових обов’язків понад цю встановлену норму. Проте варто пам’ятати, що й норма може бути різною

 

Вікторія Ліпчанська,
шеф-редактор журналу «Кадровик light»

Законодавець нам надає визначення надурочних робіт у ч. 1 ст. 62 КЗпП: надурочними вважаються роботи понад установлену тривалість робочого дня (ст.ст. 52, 53 і 61).

Під робочим днем у ст. 62 КЗпП мається на увазі встановлена правилами внутрішнього трудового розпорядку чи графіком змінності тривалість щоденної роботи. Якщо графіком установлена тривалість щоденної роботи 8 годин, то від працівника можна вимагати виконання трудових обов'язків більш тривалий час лише в порядку, установленому для залучення до надурочних робіт. Отже, надурочна робота — це перевищення не тільки встановленої нормальної чи скороченої тривалості робочого часу (вона законодавчо встановлюється, як правило, лише в розрахунку на тиждень), а й установленої тривалості щоденної роботи (вона встановлюється зазвичай на підприємстві в порядку регулювання режиму робочого часу).

Поняття надурочної роботи поширюється на працівників із нормальною та скороченою тривалістю робочого часу.


 

Надурочна робота

Насамперед з’ясуймо, робота понад який саме час вважатиметься надурочною. Керуючись ст. 51 КЗпП, для певних категорій працівників установлено скорочений робочий час (див. таблицю 1)

 

Таблиця 1

Категорія працівників

Тривалість робочого часу

Працівники віком від 16 до 18 років

36 годин на тиждень

Особи віком від 15 до 16 років (учні віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул)

24 години на тиждень

Учні, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час

Тривалість роботи не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абз. 1 п. 1 ст. 52 КЗпП для осіб відповідного віку

Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці

Не більш як 36 годин на тиждень

Окремі категорії працівників (учителі, лікарі тощо)

 

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється законодавством

Жінки, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів роботодавцем

 

 

З’ясовуючи, що мається на увазі під надурочними роботами, слід взяти до уваги, що поняття застосування надурочних робіт стосується не лише дотримання тижневої тривалості роботи, а й денної. Водночас на різних підприємствах вона буде також різною, хоча й у межах загальновстановленої тривалості робочого тижня.

Так, згідно зі ст. 52 КЗпП, на підприємствах може бути встановлений як 5-денний так і 6-денний робочий тиждень, відповідно, і тривалість роботи для кожного з режимів буде різною.

При 5-денному робочому тижні тривалість щоденної роботи чи зміни визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує роботодавець за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації з дотриманням установленої тривалості робочого тижня, зважаючи на ст.ст. 50 і 51 КЗпП.

Зазвичай найчастіше на практиці застосовується режим роботи при 40-годинному робочому тижні з двома вихідними днями, тобто тривалість денної роботи при такому режимі дорівнюватиме 8 годинам.

 

Читать полностью…