МСБО (IAS) 12 «податки на прибуток»: історія виникнення та нюанси застосування

Альбіна Нечипуренко,

сертифікований аудитор,
бухгалтер-практик, професійний консультант і викладач програм по МСФЗ,
тьютор Фінансової академії «Актив»

МСБО (IAS) 12 «податки на прибуток»: історія виникнення та нюанси застосуванняВИПУСК №7-8 (ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ, 2019)

 

Стандарт МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» регулює відображення в бухгалтерському обліку та звітності податків на прибуток. Потреба в цьому стандарті з’явилась ще на початку 70-х років минулого століття, коли податкові правила мали дуже великий вплив на бухгалтерську звітність та вносили неабияку плутанину в розрахунки. По-перше, на рахунках відкладених податків стали накопичуватися суми, походження яких було важко пояснити. По-друге, користувачі звітності не мали можливості прогнозувати майбутні економічні вигоди та збитки

 

Як створювався МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток»? Як і зараз, згідно з міжнародним стандартом повинні відображатись поточні податки за період та відкладені податкові активи та зобов'язання у фінансовій звітності підприємств? Розгляньмо на практичних прикладах у матеріалі.

 

ЕВОЛЮЦІЯ ДО ПІДХОДУ ОБЛІКУ ВІДКЛАДЕНИХ ПОДАТКІВ

Початкова редакція МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» була випущена досить давно — в 1979 році.

Передумовою створення цього стандарту слугував той факт, що податкові правила відображення доходів та витрат відрізняються від правил, прийнятих в бухгалтерському обліку, і ця відмінність може істотно вплинути на результати діяльності підприємства.

 

Цілі податкової політики держави:

• поповнення бюджету;

• стимулювання економіки в певних напрямках.

Кошти:

• порядок формування бази оподаткування;

• зміна податкових ставок;

• надання пільг.

 

Мета бухгалтерського обліку — надання фінансової інформації про підприємство його інвесторам (і кредиторам). Порядок визнання доходів та витрат у цих двох систем (податкової та бухгалтерської) різний.

 

Приклад

Еволюція відкладеного податку. Прибутковий метод.

Підприємство використовує в роботі обладнання, первісною вартістю — $600 тис.

• Термін корисної служби 3 роки.

Для цілей податкового обліку застосовується метод прискореної амортизації до цього обладнання:

• перший, другий і третій роки як 50, 30 і 20 відсотків вартості даного обладнання відповідно.

 

Для цілей бухгалтерського обліку підприємство використовує метод лінійної амортизації.

Виручка підприємства становить $900 тис. на рік, протягом 3 років.

Операційні витрати, (які не включають амортизацію) рівні $400 тис. на рік.

Ставка податку на прибуток становить 25 %.

 

Завдання: скласти звіт про прибутки та збитки (далі — ЗПЗ) підприємства за 3 роки, використовуючи в якості витрат з податку на прибуток фактично нарахований (поточний) до сплати податок.

Рішення:

Придбати повню версію статті