Концепція розвитку цифрової економіки: прорив чи необхідність?

Цифрові технології стрімко проникають у всі сфери життя людей, вони постійно розвиваються, трансформуються та вдосконалюються. З огляду на це актуальним стало питання глобальної цифровізації суспільства та переходу України на цифрову економіку. Відтак Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 січня 2018 року схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018–2020 роки та затвердив план заходів із її реалізації

ВИПУСК №2 (ЛЮТИЙ, 2018)

 

Концепція розвитку цифрової економіки: прорив чи необхідність?У КОНЦЕПЦІЇ ПРО ЕКОНОМІКУ

Згідно з проектом документа, розробленим Мінекономрозвитку, у класичному розумінні цифрова економіка — це діяльність, у якій ключовими засобами (факторами) виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) дані (як числові, так і текстові).

 

Цифровізація — це насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що створює кіберфізичний простір.

 

У тексті Концепції наголошується, що цифровізація — визнаний механізм економічного зростання завдяки здатності технологій позитивно впливати на ефективність, результативність, вартість і якість економічної, суспільно-громадської й особистої діяльності. Вона створює нові можливості для інвестиційної діяльності, нові робочі місця, надає поштовх для розвитку вітчизняної IT-індустрії.

 

«Високотехнологічне виробництво та модернізація промисловості за допомогою інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, масштаб і темп цифрових трансформацій повинні стати пріоритетом нашого економічного розвитку. Сектори економіки, що використовують цифрові технології, зростають швидше, дешевше та якісніше. Адже перетворювальна сила цифрових технологій змінює традиційні моделі бізнесу, виробничі ланцюжки та процеси, зумовлює появу нових продуктів і послуг, платформ та інновацій», — ідеться в документі.

 

Відповідно до тексту Концепції, головними цілями цифрового розвитку є:

• прискорення економічного зростання та залучення інвестицій;

• трансформація секторів економіки в конкурентоспроможні й ефективності;

• технологічна й цифрова модернізації промисловості та створення високотехнологічних виробництв;

• доступність для громадян переваг і можливостей цифрового світу;

• реалізація людського капіталу, розвиток цифрових індустрій та цифрового підприємництва.

 

Проект документа передбачає запровадження різноманітних стимулів (від інформаційно-маркетингових до фіскальних) для забезпечення розвитку цифрової економіки. Завдання цих стимулів полягає в тому, щоб заохотити бізнес і громадян споживати й використовувати інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, тобто зробити так, аби технології в Україні були доступними, щоб цифрові інфраструктури викликали бажання та мотивацію до них підключатися та ними користуватися, аби бажання модернізувати, оптимізувати, масштабувати, прискорити й розвинути власний бізнес і життєдіяльність змогли реалізуватися та стати основою цифрової економіки. У результаті буде забезпечено модернізацію економіки, її оздоровлення та конкурентоспроможність.

 

Загалом Концепція передбачає появу в Україні «індустрії 4.0» — оновлена концепція «смарт-фабрики» (від англ. smart factory, «розумне виробництво»), що ототожнюється із Четвертою промисловою революцією та появою кіберфізичних систем.

 

«Індустрія 4.0» — це наступний етап цифровізації виробництв і промисловості, на якому ключову роль відіграють такі технології та концепти, як «інтернет речей», «великі дані» (Big Data), «предиктивна аналітика», хмарні та туманні обчислення, machine learning, m2m-комунікації, штучний інтелект, робототехніка, 3D-друк, «доповнена реальність» тощо», — наголошується в документі.

 

Читати далі →