Комісія по трудових спорах: не лише захист працівника, а й допомога роботодавцю

Яким чином може стати в пригоді роботодавцям, котрі мають заборгованість із виплати заробітної плати, комісія з трудових спорів? Для того щоб надати відповідь на це запитання, насамперед потрібно з’ясувати, якими функціями наділена комісія по трудових спорах (далі — КТС), а також які умови її створення на підприємствах, установах, організаціях (далі — підприємство)


 

Вікторія Ліпчанська,

шеф-редактор журналу «Кадровик light»

Відповідно до ст. 221 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП), індивідуальні трудові спори можуть розглядатися КТС, районними, районними в місті, міськими чи міськрайонними судами. Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і роботодавцем, застосовується незалежно від форми трудового договору. Можливість звернення працівника й роботодавця безпосередньо до суду у випадках, передбачених ст. 232 КЗпП, є підставою для нехтування обов’язком створення КТС на підприємстві.

 

Створення КТС на підприємствах із кількістю працюючих не менш як 15 чоловік згідно з вимогами ч. 1 ст. 223 КЗпП є обов’язковим.

 

КТС не створюється:

якщо кількість працюючих на підприємстві, в установі, організації становить менш ніж 15 осіб;

якщо працівники уклали трудові договори із суб'єктами підприємницької діяльності — фізичними особами.

 

Створення КТС

До компетенції загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства відносить визначення:

1. Порядок обрання членів КТС.

2. Чисельність і склад членів КТС.

3. Строк повноважень членів КТС.

 

Слід зауважити, що кількість робітників у складі комісії по трудових спорах підприємства повинна бути не менше половини її складу. Мета цієї норми — обмежити обрання до складу КТС керівних й адміністративних працівників, оскільки за своїм службовим становищем вони мають захищати переважно інтереси роботодавця.

Комісія обирає зі свого складу: 1) голову, 2) його заступників та 3) секретаря. Таким чином, КТС має складатися не менш як із трьох осіб (голови, заступника, секретаря). Доцільно також установити непарну кількість членів комісії для зручності прийняття рішення більшістю голосів. Загальна ж кількість членів КТС має відповідати чисельності трудового колективу, навряд чи на невеликих підприємствах слід створювати комісії майже з усіх штатних працівників.

Оскільки законодавством порядок обрання голови комісії по трудових спорах, його заступника та секретаря не регламентується, порядок обрання визначається безпосередньо комісією. Режим роботи КТС — регулярність і тривалість її засідань — комісія визначає самостійно, виходячи з потреб, особливостей, умов та обсягів роботи. Детально ці питання мають бути закріплені в нормах локального акта — положення про КТС на певному підприємстві чи в його структурному підрозділі.

Для компетентного вирішення трудових спорів до складу КТС доцільно залучити, наприклад, юриста підприємства чи представника відділу кадрів, обізнаних із трудовим законодавством, керівників і представників основних структурних підрозділів, які володіють інформацією про ситуації, щодо яких можуть виникнути спори.

За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства КТС можуть створюватися як на підприємстві загалом, так і в інших структурних підрозділах. Ці комісії обираються трудовими колективами таких підрозділів і діють на тих же підставах, що й КТС підприємств.

 

Читать полностью…