Інвентаризація перед складанням фінзвітності: Топ-10 актуальних питань

Інвентаризація — обов’язкова процедура для підприємств перед складанням річної фінансової звітності. Ми підготували для вас відповіді на найактуальніші запитання щодо її проведення

ВИПУСК №12 (ГРУДЕНЬ, 2017)

 

Галина Морозовська,

експерт з оподаткування й обліку

Інвентаризація перед складанням фінзвітності: Топ-10 актуальних питань1. У який строк проводять інвентаризацію перед складанням річної фінзвітності?

Нагадаємо, що проведення інвентаризації перед складанням річної фінзвітності обов’язкове (п. 7 р. І Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879, далі — Положення про інвентаризацію). Це необхідно, зокрема, для достовірного відображення інформації у фінзвітності — підприємствам належить проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються та документально підтверджуються їх наявність, стан й оцінка (ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV).

 

Певна річ, аби відомості були якнайточнішими, слід не зарано розпочати інвентаризацію.

Тому нормотворці і прописали період, упродовж якого потрібно проводити річне співставлення фактичних даних з обліковими. Деякі активи та зобов’язання можна інвентаризувати вже з 1 жовтня, а щодо інших — розпочинати не раніше 1 листопада. У поданій таблиці наведено строк проведення обов’язкової річної інвентаризації.

 

Строки проведення інвентаризації перед складанням річної фінзвітності

Види активів і зобов’язань

Період проведення

Підстава

– необоротні активи (крім незавершених капінвестицій, об’єктів основних засобів, які на момент інвентаризації перебуватимуть поза підприємством);

– запаси (крім незавершеного виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації перебуватимуть поза підприємством);

– поточні біологічні активи;

– дебіторська та кредиторська заборгованості;

– витрати й доходи майбутніх періодів;

– зобов’язання (крім невикористаних забезпечень, розрахунків із бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

Три місяці до дати балансу перед складанням річної фінзвітності

(з 1 жовтня по 31 грудня)

Абз. 2 п. 10 р. I Положення про інвентаризацію

Незавершені капітальні інвестиції, незавершене виробництво, напівфабрикати, фінансові інвестиції, грошові кошти, кошти цільового фінансування, зобов’язання у частині невикористаних забезпечень, розрахунки з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Два місяці до дати балансу перед складанням річної фінзвітності (з 1 листопада по 31 грудня)

Абз. 3 п. 10 р. I Положення про інвентаризацію

 

Зазначимо, що земельні ділянки, будівлі, споруди й інші нерухомі об’єкти (крім нерухомого майна державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій, у т.ч. того, що передано в оренду, концесію, та державного майна, яке не ввійшло до статутного капіталу господарських організацій, утворених під час приватизації та корпоратизації, інвентаризація яких проводиться відповідно до вимог законодавства щодо інвентаризації об’єктів державної власності), можна інвентаризувати раз на три роки (абз. 5 п. 10 р. I Положення про інвентаризацію).

Обсяги та строки інвентаризації активів і зобов’язань керівник затверджує наказом.

 

2. Хто має входити до складу інвентаризаційної комісії?

До інвентаризаційної комісії (раніше її називали «постійно діюча інвентаризаційна комісія») включають (п. 1 р. ІІ Положення про інвентаризацію):

– представників апарату управління підприємства;

– представників бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, підприємців-фізосіб, які ведуть бухоблік на підприємстві на договірних засадах);

– досвідчених працівників підприємства (інженерів, технологів, механіків, виконавців робіт, товарознавців, економістів, бухгалтерів).

Також до складу інвентаризаційної комісії можна включати членів ревізійної комісії господарського товариства.

 

Тож згідно з Положенням про інвентаризацію членами інвентаризаційної комісії можуть бути не лише працівники підприємства, а й члени ревізійної комісії, фахівці аудиторських фірм, самозайняті особи, підприємці, які надають послуги з ведення обліку на підприємстві.

Очолює інвентаризаційну комісію (абз. 2 п. 1 р. ІІ Положення про інвентаризацію) керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства.

 

Склад інвентаризаційної комісії керівник підприємства затверджує наказом (розпорядженням, положенням).

 

Далі читайте у повній версії статті