Фінансовий моніторинг: що може викликати його проведення

ВИПУСК №4 (КВІТЕНЬ, 2020)

Фінансовий моніторинг: що може викликати його проведенняГор Гаєвський,

перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України

 

Вимоги законодавства щодо фінансового моніторингу та діяльності підприємств, які стануть приводом для здійснення моніторингу в 2020 році . Нормативні акти, на які слід звернути увагу компаніям, щоб їхні фінансові операції не підпадали  під підозру та не викликали здійснення моніторингу

 

Відповідно до розділу ІІІ «Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу», Закону України від 06 грудня 2019 р. № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набирає чинності 28 квітня 2020 р. (далі – Закон), фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, поділяються на:

порогові фінансові операції;

підозрілі фінансові операції.

 

Згідно зі ст. 20 Закону, фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна з них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, – 30 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, – 30 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:

зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна зі сторін-учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією зі сторін-учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);

 

Придбати повню версію статті