Фінансово-економічна безпека підприємства: хто опікується

Захист інтелектуальної власності нині є одним із головних приорітетів сфери безпеки. Про це свідчать часті атаки вірусів і спеціальних програмних засобів, які створено для пошуку та викрадення приватної інформації з метою нечесної конкуренції. Наприклад, що може бути цінніше за базу даних клієтів, яку роботодавець збирав протягом тривалого часу? Звісно, така інформація повинна бути неабияк захищена, оскільки її поширення може призвести до втрати довіри клієнтів до підприємства, з якого її було викрадено та поширено. Отже, яким чином захищається інформація на підприємстві та які працівники забезпечують цей захист, розгляньмо на прикладах

ВИПУСК №4 (КВІТЕНЬ, 2018)

 

Фінансово-економічна безпека підприємства: хто опікуєтьсяНині питаннями обліку, контролю, фінансового аналізу та планування господарства на підприємствах займається велика кількість штатних працівників. Звісно, ця кількість залежить від багатьох чинників, зокрема, від загальної чисельності працівників підприємства, обсягів виробництва, продажу чи виконуваних робіт, але правильне «розташування» співробітників, які опікуватимуться проблемою забезпечення безпечної діяльності підприємства, ураховуючи як вимоги роботодавця, так і зовнішні чинники, завжди сприятиме поліпшенню внутрішньогосподарських справ.

 

Користуючись вітчизняними надбаннями у сфері професійної класифікації та кваліфікації, визначимо максимально можливий перелік професійних назв робіт і певний опис трудових функцій відповідних працівників.

 

Отже, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. № 327 (далі — КП), передбачено серед іншого низку професійних назв робіт у сфері внутрішньогосподарського обліку, контролю, аналізу та фінансового планування на підприємстві, наприклад:

• Начальник відділення (сфера захисту інформації) — код КП 1226.2;

• Головний бухгалтер — код КП 1231;

• Головний економіст — код КП 1231;

• Директор з економіки — код КП 1231;

• Директор фінансовий — код КП 1231;

• Начальник планово-економічного відділу — код КП 1231;

• Начальник фінансового відділу — код КП 1231;

• Менеджер (управитель) із фінансового лізингу — код КП 1462;

• Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів— код КП 1467;

• Менеджер (управитель) із фінансового посередництва — код КП 1469;

• Менеджер (управитель) у сфері надання інформації — код КП 1473;

• Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом — код КП 2149.2;

• Професіонал із організації інформаційної безпеки — код КП 2149.2;

• Фахівець (сфера захисту інформації) — код КП 2149.2;

• Аудитор — код КП 2411.2;

• Бухгалтер (з дипломом спеціаліста) — код КП 2411.2;

• Бухгалтер-ревізор — код КП 2411.2;

• Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки — код КП 2414.2;

Читати далі