ФІНАНСОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: особливості визнання й обліку за МСФЗ

Фінансовий менеджмент

В умовах розвитку облікових систем світу й України роль фінансових інструментів у фінансовій життєдіяльності компанії також зростає. Компанії не обмежуються використанням традиційних первинних інструментів, удаючись до складних інструментів управління ризиками, де активно застосовуються деривативи та взаємопов’язані фінансові інструменти. Отже, у матеріалі йтиметься про сутність й особливості обліку фінансових інструментів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ)

ВИПУСК №5 (ТРАВЕНЬ, 2018)

 

Фінансові активи та зобов’язання: особливості визнання й обліку за МСФЗСпочатку потрібно визначитися із сутністю поняття «фінансовий інструмент». У загальному розумінні фінансовий інструмент — це контракт, що створює фінансовий актив в однієї сторони та фінансове зобов’язання чи інструмент власного капіталу в іншої сторони.

 

Загалом усе різноманіття фінансових інструментів: акції, облігації, інвестиції в державні цінні папери, опціони, ф’ючерси, овердрафти в банку тощо — може бути поділено на три великі групи:

• фінансові активи,

• фінансові зобов’язання,

• інструменти власного капіталу.

 

Фінансовий актив — це будь-який із таких активів: грошові кошти чи контракт на отримання грошових коштів або інших фінансових активів, чи контракт, що надає право обміняти фінансові інструменти на потенційно вигідних умовах, або інструмент власного капіталу іншого підприємства.

Класичними прикладами фінансових активів є інвестиції в акції та облігації інших підприємств, депозити в банку та дебіторська заборгованість.

 

Фінансове зобов’язання — це будь-яке з таких зобов’язань: контракт, який зобов’язує передати грошові кошти або інші фінансові інструменти, чи контракт, який зобов’язує обміняти фінансові інструменти на потенційно невигідних умовах.

 

Традиційні приклади фінансових зобов’язань — це позики, отримані організацією в тій чи іншій формі (наприклад, за допомогою випуску облігацій або отримання специфічної позики в банку).

Однак існують специфічні фінансові інструменти, які залежно від обставин можуть перетворюватися або у фінансові активи, або у фінансові зобов’язання. Вони називаються похідними інструментами (докладніше про них ітиметься в наступних публікаціях видання).

 

Інструмент власного капіталу — це контракт, який свідчить про право на активи після погашення зобов’язань. Як правило, інструмент власного капіталу — це звичайні акції компанії або право на звичайні акції. На практиці облік інструментів власного капіталу простіший, аніж здається на перший погляд.

Особливістю визнання фінансових інструментів є те, що будь-який фінансовий інструмент визнається у звітності в той момент, коли компанія стає стороною у відповідному контракті, яким і є цей інструмент.

 

Читати далі