Фінансова звітність підприємства: види, аналіз та джерело управлінських рішень

ВИПУСК №4 (КВІТЕНЬ, 2020)

Фінансова звітність підприємства: види, аналіз та джерело управлінських рішеньСвітлана Лєскова,

тьютор-експерт Фінансової Академії «Актив», спеціаліст-практик рівня CIMA, IPFM, CAP/CIPA

 

Найкращі управлінські рішення приймають на основі аналізу показників фінансової звітності, але для фінансового аналізу необхідно брати не всі показники, що відображенні в формулах, а лише ті, які дійсно дадуть тотожне порівняння

 

У статті на практичних прикладах розглянуто, які види фінансової звітності існують, в яких випадках і як потрібно коригувати показники, щоб отримати дані для порівняння. А також, які цифри необхідно взяти для різних видів фінансового аналізу, щоб отримати базу для прийняття правильних управлінських рішень.

 

Види фінансової звітності

До складу фінансової звітності входять п’ять звітів:

• Баланс;

• Звіт про прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати);

• Звіт про рух грошових коштів;

• Звіт про власний капітал;

• Примітки до фінансової звітності.

 

Баланс — це документ, який характеризує фінансовий стан фірми на певну дату і відображає загальну суму активів, що дорівнює сумі її зобов’язань і власного капіталу. По-суті, баланс — це миттєвий знімок фінансового стану фірми. Баланс показує активи та пасиви. Пасиви ще називають забезпеченнями.

Активи — це те, чим володіє підприємство. Активами є тільки та частина власності підприємства, від якої компанія планує отримати майбутні економічні вигоди.

Пасиви — те, чим забезпечені активи. Вони можуть бути забезпечені або власними грошима, або позиковими. Зобов’язання знаходяться в пасивах і в статті «Власний капітал».

 

Придбати повню версію статті