Експрес-аналіз фінансового стану компанії

У період економічної нестабільності та зростаючого ризику банкрутства суб’єктів господарювання виникає потреба не лише в оцінці фінансового стану контрагентів, а й у прогнозуванні їхнього подальшого розвитку. Експрес-аналіз фінансового стану компанії може допомогти перевірити рівень платоспроможності й фінансової стійкості контрагентів не тільки в короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі без значних витрат часу. Розгляньмо методику проведення експрес-аналізу фінансової звітності компанії у частині проведення загального аналізу

ВИПУСК №9 (ВЕРЕСЕНЬ, 2018)

 

Експрес-аналіз фінансового стану компаніїВ умовах невизначеності й обмежених часових ресурсів методика експрес-аналізу фінансової звітності є найкращим інструментом виявлення потенційних проблем контрагентів. Незважаючи на те що будь-якій бухгалтерській звітності притаманні певні обмеження, найдоступнішою є інформація, що міститься у формі 1 «Баланс» (табл. 1) і формі 2 «Звіт про прибутки і збитки» (табл. 2).

 

Сьогодні ми застосуємо методику експрес-аналізу на прикладі фінансової звітності компанії «Гама». У нашому розпорядженні є річний «Баланс» та «Звіт про прибутки і збитки» компанії. Головною метою аналізу показників фінансової звітності є визначення ризиків співпраці з компанією, оцінка корисності даних із фінансової звітності, а також формування висновків про компанію на підставі наявних у цих двох формах даних.

Спочатку потрібно переглянути статті звітності, провести порівняльний аналіз поточного періоду з минулим і виявити проблемні статті.

 

Розпочнімо з розділу «Необоротні активи». Якщо ми бачимо зростання числового показника, то, найімовірніше, це свідчить про придбання майна чи здійснення інвестицій у будівництво. Якщо у якій-небудь статті цього розділу відбулося значне зростання, то необхідно звернути увагу на статті зобов’язань із метою встановлення джерела, за рахунок якого (власних/позикових (довгострокових або короткострокових) зобов’язань) були здійснені ці капвкладення. Зниження показників може свідчити як про продаж основних засобів, так і про нарахування амортизації, тобто фізичне старіння основних виробничих фондів.

 

У разі якщо у складі необоротних активів присутнє незавершене будівництво, потрібно зважати на те, що ці активи можуть мати цінність лише у тому випадку, якщо інвестування в будівництво буде продовжено. Якщо через кризу інвестиції будуть заморожені, реальна вартість цих активів буде значно нижчою, ніж указана балансова вартість.

 

За умовами нашого прикладу, розділ необоротних активів представлений статтею «Основні засоби». За рік значення статті дещо зменшилося, тож, висновується, що, найімовірніше, компанія не купувала нових і не продавала старих основних засобів, а зниження відбулось унаслідок нарахування амортизації за діючими основними засобами.

 

Придбати повну версію статті