Дієва СВК — елемент ефективного управління

ВЫПУСК №5 (МАЙ, 2017)

Запровадження нових стандартів у ринкові умови господарювання призвели до істотних змін у плануванні, обліку виробничо-господарської діяльності й системі управління бізнесом. Водночас зміни торкнулися й цілей підприємства та способів їх досягнення. Однак, якими б (новими чи старими) ринкові умови не були, усе одно будь-який економічний суб’єкт має власну цільову функцію, яка реалізується та досягається за допомогою ефективного управління. Однією з функцій управління підприємством є внутрішній контроль

 

Ірина Курган,

аудитор, податковий консультант АФ «Аксьонова та партнери», GGI

 

Поняття системи внутрішнього контролю

Нині внутрішній контроль розглядається як система заходів, визначених керівниками та здійснюваних на підприємстві, з метою збереження активів, якісного виконання працівниками своїх посадових обов’язків, оперативного виявлення та запобігання викривленню інформації про діяльність підприємства, а також контролю відповідності управлінських рішень стратегічним цілям бізнесу. Тобто можна сміливо стверджувати, що дієвість управлінських рішень залежить від внутрішнього контролю, який, своєю чергою, виконує роль спеціального механізму «спостереження» на підприємстві.

 

У світовій практиці під контролем мають на увазі будь-яку процедуру, що сприяє зменшенню схильності до ризиків.

Суть контролю передбачає:

• контроль — як один із головних принципів управління;

• контроль — як стадія процесу (циклу) управління;

• контроль — як функція управління.

 

Це пояснюється тим, що кожен виробничий цикл або соціальний процес на підприємстві вирізняється певними характеристиками та вимагає управлінського впливу. Тобто внутрішній контроль є процесом, який визначається та на який впливають особи, наділені повноваженнями управління, і який реалізується для усунення певних ризиків для бізнесу.

 

Водночас система внутрішнього контролю (СВК) — це затверджені керівництвом політики та процедури, спрямовані на ефективне ведення господарської діяльності підприємства, у т. ч. збереження активів, запобігання та виявлення випадків обману й помилок, забезпечення точності та повноти облікових записів, а також своєчасної підготовки надійної фінансової інформації.

 

Кожен суб’єкт господарювання унікальний, як і запроваджена система внутрішнього контролю в його діяльності. Однак, як і у підприємців, є схожі місія та функції, так і кожна система має обов’язкові складові. Компоненти СВК, наявність яких є необхідною умовою для реалізації поставленої мети й вирішення завдань, що ставляться перед будь-якою системо.

 

Загалом основна мета запровадження системи внутрішнього контролю — це  захист фінансових інтересів власників бізнесу від непрофесійних та шахрайських дій топ-менеджменту й співробітників компанії. Саме внутрішній контроль регулярно виявляє та оцінює істотні ризики для бізнесу: правові, ринкові, кредитні, валютні чи кадрові. І лише ті управлінці, які враховують й аналізують застереження внутрішнього контролю щодо ризикованості прийнятих рішень, мають можливість досягнути оптимального балансу між ризиком і доходністю основних напрямів діяльності.

 

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ...