Дефіцит коштів: причини та способи подолання

ВИПУСК №3 (БЕРЕЗЕНЬ, 2020)

Дефіцит коштів: причини та способи подоланняОлександр Козка,

Дефіцит коштів: причини та способи подолання

 

Виникнення дефіциту грошових коштів на підприємстві зумовлюють як внутрішні, так і зовнішні причини. Для їх подолання існує два основних шляхи, які бажано реалізовувати в комплексі: збільшення надходжень і зменшення відтоку грошових коштів

 

Причини виникнення

В практиці здійснення господарської діяльності чимало підприємств постійно стикається з проблемою нестачі коштів на оплату товарів (робіт, послуг), виплату заробітної плати працівникам, податків тощо. Такі ситуації зустрічаються як у недавно зареєстрованих суб’єктів господарювання, так і в тих, що працюють не перший рік.

 

Однак наслідки дефіциту грошових коштів можуть бути для суб’єкта господарювання досить неприємними, а в деяких випадках призвести до його банкрутства та ліквідації. Зокрема, негативні наслідки дефіциту грошових потоків на підприємстві проявляються у зниженні його ліквідності та платоспроможності, зростанні простроченої кредиторської заборгованості перед контрагентами, підвищенні частки простроченої заборгованості за отримані кредити у фінустановах, зростанні терміну фінансового циклу, і, як наслідок, зниженні рентабельності, необхідності використання власного капіталу й активів підприємства для стабілізації ситуації.

 

Це означає, що на підприємстві є певні прогалини в плануванні й управлінні грошовими коштами. Щоб надалі уникнути подібних явищ, необхідно передусім встановити причини виникнення дефіциту грошових коштів. Зазвичай їх дві групи — внутрішні та зовнішні.

 

До внутрішніх причин належать ті, що виникли на самому підприємстві й обумовлені специфікою його діяльності.

Типові внутрішні причини дефіциту коштів:

• суттєве зменшення обсягів реалізації продукції (робіт, послуг), зазвичай внаслідок втрати одного чи кількох великих контрагентів;

• недоліки в плануванні й управлінні асортиментом (лінійкою) продукції (робіт, послуг) підприємства, що спричинює падіння обсягів продажів;

• низький рівень реалізації фінансового планування на підприємстві або його відсутність як елемента управління фінансами;

• відсутність оптимальної організаційної структури фінансової служби підприємства;

• відсутність управлінського обліку;

• втрата контролю над витратами підприємства, які постійно зростають;

• нераціональне використання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

• низький рівень кваліфікації персоналу підприємства, передусім фахівців, які здійснюють управлінський, фінансовий і бухгалтерський облік.

 

Зазвичай зовнішні причини виникнення дефіциту грошових коштів практично не залежать від дій чи бездіяльності самого суб’єкта господарювання.

Серед них можуть бути такі:

• зростання конкуренції з боку інших постачальників аналогічних товарів (робіт, послуг);

• збільшення податкового навантаження, суперечливість податкового законодавства, фіскальний тиск із боку податкових органів;

• висока вартість залучення кредитних та інших запозичень;

• курсові коливання та висока інфляція;

• втрати від експорту продукції, викликані зниженням обмінного курсу валюти;

• систематичне невиконання контрагентами зобов’язань за розрахунками, виникнення кризи неплатежів;

• поширення негрошових форм розрахунків (бартерні операції, заліки взаємних вимог тощо);

• різке зростання цін на ПММ, електроенергію.

 

Отже, здійснивши аналіз дефіциту грошових коштів шляхом вивчення руху грошових потоків, можна виявити його причини, визначити джерела походження і напрямків витрачання фінансових ресурсів, що в підсумку, дасть можливість жорсткіше контролювати поточну ліквідність і платоспроможність підприємства.

 

Загалом є два відомих шляхи подолання дефіциту грошових коштів, які краще реалізовувати в комплексі: зменшення їх відтоку та збільшення надходжень.

 

Придбати повню версію статті