Дебіторська заборгованість: особливості побудови ефективної системи управління

ВИПУСК №1 (СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ, 2020)

Дебіторська заборгованість: особливості побудови ефективної системи управлінняДенис Завертаний,

фінансовий директор ТОВ «Пуратос Україна»

 

Одна з найбільш актуальних проблем для українських компаній — це управління дебіторською заборгованістю. Можна навести безліч прикладів (у аграрному секторі чи важкій промисловості), коли компанії через відсутність систематизованої роботи з дебіторами зіткнулися з її неконтрольованим зростанням і зниженням ліквідності. Вирішити цю проблему можна завдяки створенню та впровадженню системи управління дебіторською заборгованістю.

 

Проблеми управління дебіторською заборгованістю є достатньо типовими.

Можна виділити наступні найбільш поширені труднощі, на які наражаються компанії:

• немає достовірної інформації про терміни погашення зобов’язань дебіторами;

• не регламентована робота з простроченою дебіторською заборгованістю;

• немає даних про зростання витрат, пов’язаних зі збільшенням розміру дебіторської заборгованості та часу її оборотності;

• не проводиться оцінка кредитоспроможності покупців та ефективності комерційного кредитування;

• функції збору коштів і аналізу дебіторської заборгованості розподілені між підрозділами.

 

Розгляньмо докладніше способи вирішення перелічених проблем, а також основні елементи системи управління дебіторською заборгованістю.

 

Основи системи обліку та контролю дебіторської заборгованості

Для ефективного управління дебіторською заборгованістю потрібна наступна інформація:

• дані про виставлені рахунки, які не сплачені на конкретний момент часу;

• час прострочення платежу по кожному із рахунків;

• розмір безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості, оціненої на підставі встановлених внутрішніх корпоративних нормативів;

• кредитна історія контрагента (середній період прострочення, середня сума кредиту тощо).

 

Визначення критичного терміну оплати

Для того щоб мати можливість контролювати критичний термін оплати, потрібно враховувати тривалість відтермінування платежу, а також дату виникнення дебіторської заборгованості.

 

Моментом виникнення дебіторської заборгованості вважається дата переходу права власності на продукцію від продавця до покупця, встановлена у договорі.

 

Як правило, датою виникнення дебіторської заборгованості є дата відвантаження товару зі складу продавця або дата надходження продукції до покупця.

 

У більшості договорів на поставку товарів з відтермінуванням платежу критичний термін оплати визначається шляхом додавання встановленої кількості днів до дати виникнення дебіторської заборгованості. Для спрощення розрахунку цього строку можна порекомендувати виділити типові для компанії умови надання відтермінування платежу і реалізувати можливість їх обліку в системі управління дебіторською заборгованістю.

 

Придбати повню версію статті