Аналіз внутрішнього середовища

Сьогодні ми можемо констатувати, що на превеликий жаль, не всі організації готові до системного підходу в розвитку свого внутрішнього потенціалу, який, своєю чергою, забезпечує стабільний розвиток конкурентоспроможності організації. Насамперед це зумовлено тим, що управлінські команди не мають достатньої уяви стосовно ключових факторів внутрішнього середовища організації, які відіграють вирішальну роль у забезпеченні її ринкового та фінансового успіху. Отже, у матеріалі йтиметься про особливості стратегічного аналізу внутрішнього середовища організації

ВИПУСК №4 (КВІТЕНЬ, 2018)

 

Аналіз внутрішнього середовищаПід час розроблення стратегії організації управлінська команда повинна використовувати не лише інформацію щодо зовнішнього середовища, але й брати до уваги ситуацію всередині організації. Необхідно ідентифікувати ті внутрішні змінні, які можуть розглядатися як сильні та слабкі сторони організації, оцінити їх важливість і встановити, які із цих змінних можуть стати основою конкурентних переваг. Для цього проводиться аналіз внутрішнього середовища підприємства.

 

Стратегічний аналіз внутрішнього середовища

Зовнішнє середовище значно впливає на внутрішні фактори конкурентоспроможності організації. Для їх ідентифікації управлінська команда повинна провести аналіз внутрішнього середовища.

 

Аналіз внутрішнього середовища компанії — процес комплексного аналізу внутрішніх ресурсів і можливостей організації, спрямований на оцінку поточного стану бізнесу, його сильних і слабких сторін, виявлення стратегічних проблем.

Мета внутрішнього аналізу середовища компанії — оцінити стратегічну ситуацію в організації з урахуванням наявних обмежень, сильних і слабких сторін.

 

Залежно від конкретної ситуації стратегічний аналіз внутрішнього середовища підприємства може бути тією чи іншою мірою унікальним, але при цьому необхідно дотримуватися головної умови — повноти стратегічного аналізу, яка забезпечить його якість і кінцеву ефективність.

 

В основі аналізу внутрішнього середовища організації лежать такі принципи:

системність — розгляд організації як складної системи, що включає низку функціональних підсистем (видів діяльності) і компонентів (структурних підрозділів);

комплексність — передбачає аналіз усіх складових частин організації;

сумісність — вимагає проведення аналізу всіх внутрішніх змінних в динаміці та в порівнянні з аналогічними показниками конкурентних організацій;

унікальність, або проведення аналізу з урахуванням специфічних цілей організації.

 

SWOT-аналіз

Незважаючи на те що цей метод був розроблений ще у 70-х рр.. ХХ століття, він досі є незамінним в ідентифікації стратегічних переваг і ризиків, з наступною розробкою конкурентних стратегій організацій. Сутність методу полягає в детальному аналізі сильних сторін (strengths), слабких сторін (weaknesses), можливостей (opportunities) та загроз (threats) по відношенню до організації.

 

Читати далі