Аналіз оборотного капіталу: коефіцієнти оборотності оборотних активів

Головною характеристикою ефективності ділової активності компанії з фінансової точки зору перш за все є швидкість обороту коштів. Для того щоб визначити поточний стан ділової активності, потрібно провести аналіз динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів — показників оборотності. Особливо важливими для компаній є коефіцієнти оборотності оборотних активів, які ми й розглянемо у поданій статті

ВИПУСК №1 (СІЧЕНЬ, 2019)

 

Аналіз оборотного капіталу: коефіцієнти оборотності оборотних активівКоефіцієнти ліквідності можуть допомогти визначити надлишковий або недостатній рівень обсягів оборотного капіталу (надмірна капіталізація або надмірна кількість продажів у кредит) у компанії.

 

Коефіцієнти поточної та термінової ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності — це стандартний коефіцієнт оборотності, показник достатності ресурсів, що легко трансформуються у грошові кошти. Він може бути розрахований із даних бухгалтерського балансу.

 

Коефіцієнт поточної ліквідності = Поточні активи / Поточні зобов'язання

 

У компанії має бути достатньо оборотних активів, тобто таких активів, які легко обертаються в готівку, щоб мати можливість погашати короткострокові зобов'язання. Вочевидь, даний коефіцієнт має бути більше 1, в ідеалі він повинен бути наближеним до 2. Інакше компанія в перспективі не зможе вчасно погасити свої борги. На практиці коефіцієнт має бути на оптимальному для компанії рівні, що перевищує 1, проте який рівень є оптимальним, залежить від типу компанії.

 

У деяких компаній-виробників сировина, яку потрібно використовувати у виробництві кінцевого товару, може накопичуватися в запасах у великих обсягах. Готова продукція може зберігатися на складі тривалий час або бути продана на умовах великої відстрочки платежу. У бізнесі, де оборотність запасів повільна, більшість запасів непросто перетворити на ліквідні активи через занадто тривалий операційний цикл. А отже, ми розраховуємо додатковий коефіцієнт ліквідності, відомий як коефіцієнт термінової ліквідності, або коефіцієнт «лакмусового папірця».

 

Коефіцієнт термінової ліквідності, або коефіцієнт «лакмусового папірця» = (Поточні активи – запаси) / Поточні зобов'язання

 

Цей коефіцієнт має бути рівний щонайменше 1 для компаній із повільною оборотністю запасів. Для компаній зі швидкою оборотністю запасів коефіцієнт термінової ліквідності може бути менше 1, якщо, звісно, компанія наражається на проблеми, пов'язані з потоком грошових коштів.

 

Період погашення дебіторської заборгованості

Коефіцієнт терміну погашення дебіторської заборгованості — це приблизний вимір середнього терміну, що потребують клієнти компанії для оплати поставки товарів.

 

Коефіцієнт дебіторської заборгованості (в днях) = Середній залишок дебіторської заборгованості за торговельними операціями / Середні денні продажі в кредит (або виручка від продажів)

 

Еквівалентний показник — період оборотності дебіторської заборгованості.

 

Період оборотності дебіторської заборгованості = (Середній залишок дебіторської заборгованості за торговельними операціями / Річні продажі в кредит або річна виручка) х 365 днів

 

Варто зазначити, що дебіторська заборгованість за торговими операціями не збігається із загальною сумою рядка «Дебіторська заборгованість» в балансі, яка включає також передоплати та іншу дебіторську заборгованість. Сума дебіторської заборгованості за торговельними операціями повинна бути виділена у коментарях щодо загальної дебіторської заборгованості у поясненнях до фінансової звітності.

 

Тим не менше, оцінка терміну погашення дебіторської заборгованості є лише приблизною, і слід пам'ятати також такі припущення:

1. Величина, представлена в балансі, може бути використана замість середньої величини. Однак не варто забувати, що балансова величина може бути завищеною або заниженою в порівнянні з оптимальним для компанії рівнем.

 

Придбати повну версію статті